Kotły gazowe kondensacyjne

Jak wykonać instalację z kotłem kondensacyjnym?

Kotły kondensacyjne są coraz częściej stosowane w nowoczesnym budownictwie. Rozwiązania technologiczne w nich użyte pozwalają wykorzystywać nie tylko ciepło produkowane podczas spalania gazu (jak to jest w przypadku tradycyjnych kotłów), ale również to, które znajduje się w spalinach ulatujących w atmosferę przez komin. Swoją nazwę zawdzięczają zjawisku kondensacji, której ulega w nich para wodna, uwalniając ciepło zawarte w spalinach. Ciepło odzyskane w ten sposób ze spalin trafia do systemu grzewczego.

Jak jest zbudowany i jak działa kocioł kondensacyjny?

Kotły gazowe kondensacyjne składają się z: pompy obiegowej wymuszającej przepływ wody przez kocioł, zespołu gazowego, w którym przygotowywany jest gaz podawany do palnika, palnika, wentylatora, który jest odpowiedzialny za dostarczanie powietrza niezbędnego do spalania, mieszanie go z gazem i wprowadzanie tej mieszanki do palnika oraz bloku wymiennika. To właśnie w tym bloku następuje kondensacja pary wodnej. W kotle kondensacyjnym znajdują się również specjalne przewody, które łączą blok wymiennika z kanalizacją, do której odprowadzana jest skondensowana para wodna.

W przeciwieństwie do kotłów tradycyjnych, w których ciepło zawarte w spalinach jest usuwane wraz z parą wodną poza obieg, kotły kondensacyjne wykorzystują je. Taki sposób działania sprawia, że kotły kondensacyjne są bardziej wydajne i efektywne, gdyż dysponują dodatkową ilością ciepła odzyskaną przez proces kondensacji ze spalin. Dzięki temu można zmniejszyć koszty eksploatacyjne ogrzewania i zaoszczędzić sporo pieniędzy w sezonie grzewczym. Kotły kondensacyjne są urządzeniami energooszczędnymi, gdyż maksymalnie wykorzystują dostarczane do nich paliwo gazowe.

Jak połączyć kocioł kondensacyjny z instalacją c.o.?

Wymiana klasycznego kotła na kocioł kondensacyjny, który można kupić np. w sklepie z urządzeniami grzewczymi Merkury, to jeden z istotnych elementów skutecznej termomodernizacji starszych budynków. W nowym budownictwie kotły kondensacyjne są już standardem. Aby cała instalacja centralnego ogrzewania działała sprawnie, efektywnie i bezawaryjnie, kocioł kondensacyjny musi mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy. Sposobem na stworzenie mu takich warunków jest prawidłowe wykonanie instalacji i połączenie jej z kotłem kondensacyjnym. Oto najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać:

1. Wylot spalin

Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania oraz wymuszony przepływ spalin. Taka konstrukcja sprawia, że nie potrzebują komina, a wylot spalin, jeżeli tylko zezwala na to producent, może być ułożony niemal poziomo. Spaliny będą w takim przypadku odprowadzane przez ścianę zewnętrzną budynku. Decydując się na takie jego ułożenie, należy pamiętać, aby spadek przewodu był ustawiony w kierunku kotła, gdyż w ten sposób kondensat, który może powstawać w przewodzie, nie będzie wydostawał się poza budynek, a jedynie spływał do kotła. Kotły kondensacyjne o mocy wyższej niż 21kW muszą już mieć zapewniony wylot spalin wyprowadzony ponad połać dachu.

2. Podłączenie do kanalizacji

Kondensat powstający w kotłach tego typu może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji, dlatego koniecznie trzeba zadbać o to, aby miał on do niej podłączenie. Przewód łączący kocioł z kanalizacją nie może być wykonany ze stali. Jeżeli z jakichś względów nie ma możliwości wykonania grawitacyjnego odpływu kondensatu do kanalizacji, trzeba zamontować specjalny zbiornik oraz pompę kondensatu. Będzie się ona automatycznie włączać, kiedy zbiornik się napełni. W ten sposób kondensat będzie przetłaczany do najbliższej rury kanalizacyjnej.

Dzięki swojej budowie i specyfice pracy kocioł kondensacyjny może być zamontowany w dowolnym pomieszczeniu w domu. Nie trzeba zapewniać mu dostępu do komina, a zamknięta komora spalania sprawia, iż jest to urządzenie całkowicie bezpieczne dla domowników, gdyż nie ma ryzyka wypływu spalin do wnętrz domu, ani zasysania ich z kominka lub innych otwartych palenisk.