keramzyt

Właściwości izolacyjne keramzytu

Keramzyt – małe, twarde ziarna, które powoli rewolucjonizują branżę budowlaną. Nie bez przyczyny jego produkcja rozpoczęła się w połowie XX wieku w krajach skandynawskich. W końcu w tamtych rejonach panują dość surowe warunki klimatyczne i niskie temperatury, a keramzyt znany jest między innymi jako doskonały izolator cieplny. Dlatego też zdobywa on coraz większą popularność również na polskim rynku.

Czym jest keramzyt?

Keramzytem nazywamy kruszywo, które pod wieloma względami różni się od powszechnie stosowanego piasku czy żwiru. Po pierwsze – wytwarzany jest on sztucznie w procesie wypalania spęczniałej gliny ilastej, w wyniku czego powstają charakterystyczne, brązowe ziarna, porowate w środku i otoczone twardą, ceramiczną skorupką. Po drugie – keramzyt podobnie jak kruszywa pozyskiwane z naturalnych źródeł może być wykorzystywany w produkcji betonu i prefabrykatów budowlanych, jednak w przeciwieństwie do konkurencji ma istotny wpływ na właściwości izolacyjne wytwarzanych z niego produktów.

Izolacja cieplna

Specyficzna struktura keramzytu sprawia, że posiada on świetnie parametry pod względem izolacyjności termicznej – i to do tego stopnia, że budynek z niego wykonany może obejść się bez dodatkowych warstw izolacji cieplnej, wykonywanej np. ze styropianu czy pianki poliuretanowej. Mimo, że keramzyt sam w sobie charakteryzuje się wyższym współczynnikiem przenikania ciepła niż chociażby styropian (0,075 do 0,04) to wciąż wykonanie izolacji z keramzytu może być dużo prostsze i oszczędniejsze, niż użycie innych materiałów.

– „Dobrze widać to w przypadku izolacji podłóg – mówi przedstawiciel firmy LiaporStandardowo izolacje takie wykonuje się poprzez usypanie warstwy piasku, następnie wykonanie warstwy betonu i dopiero na takie podłoże kładzie się styropian. Izolację keramzytową uzyskuje się wyłącznie z sypkiego keramzytu, który zostaje odpowiednio zagęszczony. Uzyskujemy w ten sposób grubą warstwę o jednakowych parametrach izolacyjnych na całym jej przekroju, a nie na tylko jednej warstwie”.

Warto również nadmienić, że w przeciwieństwie do styropianu keramzyt jest materiałem trwałym – nie zanika pod wpływem ciepła, jest niepalny, odporny na działanie substancji chemicznych, czynników biologicznych oraz szkodników, takich jak owady, szczury, pleśnie, grzyby.

Niska nasiąkliwość

Inną cechą keramzytu, która czyni z niego dobrym materiał do izolacji, jest jego nienasiąkliwość i paroprzepuszczalność. Oznacza to, że keramzyt, który zostanie zaatakowany przez wilgoć, nie chłonie jej i nie utrzymuje w swojej strukturze, lecz bardzo szybko ją oddaje do otoczenia. Jest to znaczna przewaga nad tradycyjnymi izolacjami z wełny lub styropianu, które są bardzo wrażliwe na działanie wody i pod jej wpływem tracą swoje właściwości.