technik dentystyczny

Co warto wiedzieć zanim zapiszemy się na kierunek technik dentystyczny

Na kształcenie w zawodzie technika dentystycznego decyduje się coraz więcej osób. Dlaczego tak się dzieje? Czy to tylko chwilowa moda? A może kandydaci na techników nie są po prostu w pełni świadomi tego, co ich czeka? Co więc powinni wiedzieć – i jaką szkołę wybrać – zanim podejmą naukę? Odpowiedzi na te oraz inne pytania prezentujemy w poniższym artykule.

Wybór właściwie każdej profesji powinien uwzględniać potrzeby i wymagania rynku pracy. Jeśli chodzi o techników dentystycznych, to zostać nimi mogą wyłącznie osoby, których kwalifikacje poświadczone są zdaniem stosownego egzaminu. Do niego zaś przygotowują odpowiednio sprofilowane szkoły, logiczne więc jest, że należy takową skończyć.

Przyszłość zawodu

Wszystko też wskazuje na to, że zapotrzebowanie na techników dentystycznych wciąż rośnie. Jest to związane z coraz większą dbałością ogółu społeczeństwa o zdrowie i atrakcyjny wygląd uzębienia, jak również z ogólnym wzrostem zamożności Polaków. Absolwenci kierunku „technik dentystyczny” mogą liczyć na zatrudnienie między innymi przy gabinetach stomatologicznych i ortodontycznych, jak również w pracowniach protetycznych. Z pewnością więc warto rozważyć tę właśnie karierę.

Predyspozycje

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy może ją podjąć. Dyskwalifikujące są takie cechy, jak poważne wady wzroku, niektóre choroby skórne czy niepełnosprawność ruchowa górnej części ciała, a także alergie na wykorzystywane w pracy technika dentystycznego materiały. Osoba pracująca na tym stanowisku musi bowiem mieć dobry wzrok (w tym pełne widzenie barw) i być sprawna manualnie, a także wykazywać się takimi przymiotami, jak wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, dobra pamięć wizualna i wysokie poczucie estetyki. Inne cechy pożądane w zawodzie to choćby samodzielność, precyzja, wrażliwość dotykowa (wyczuwanie różnic w obrabianych powierzchniach), sumienność, cierpliwość i zdyscyplinowanie.

Wybór właściwej szkoły

Spełnienie powyższych warunków i dobre chęci jednakże nie wystarczą, by zostać dobrym technikiem dentystycznym. Kluczowe jest też podjęcie kształcenia w odpowiednio przygotowanej do tego placówce. Powinna ona dysponować nie tylko wykwalifikowaną kadrą, ale też doskonale wyposażonymi stanowiskami do praktycznej nauki zawodu. Warto poszukać szkoły, która tak jak choćby Policealne Studium Medyczne w Szczecinie ściśle współpracuje z pełnoprawnym gabinetem stomatologicznym. Adepci mają wówczas świetną okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy technika dentystycznego i bieżącego omawiania autentycznych przypadków.

Co nas czeka

Przed podjęciem nauki warto też wiedzieć, że zajęcia na tym kierunku odbywają się od poniedziałku do piątku, a cała nauka trwa pięć semestrów, czyli 2,5 roku. Po tym czasie – i zaliczonych w jego trakcie praktykach – kandydatów na techników dentystycznych czeka państwowy egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie.