audyt recyklera

Co warto wiedzieć o recyklingu?

Nie da się ukryć, że postępujący rozwój cywilizacji z jednej strony nam służy, ale z drugiej jednak zagraża. Widać to wyraźnie zwłaszcza w kontekście stanu naszego środowiska. Dlatego bardzo ważne jest wprowadzanie wszelkich działań zmniejszających niekorzystny wpływ działalności człowieka na naturę. Recykling jest procesem, do którego mogą się włączyć zarówno duże firmy, jak i prywatne osoby. Podstawowe korzyści z niego to ograniczenie wykorzystywania surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Czym właściwie jest recykling?

Jest to proces, podczas którego ponownie wykorzystuje się odpady. Przetworzone śmieci stają się surowcem służącym do wyrobu nowych produktów. Materiały podlegające recyklingowi oznacza się logo trzech strzałek, które obrazują przepływ materii. Warto wiedzieć, że podczas recyklingu obowiązuje zasada stosowania minimalnego nakładu surowców oraz energii.

Co podlega recyklingowi?

Niestety nie wszystkie odpady da się w łatwy sposób ponownie przetworzyć. Podstawowe 4 surowce, które są poddawane recyklingowi to: papier, plastik, szkło i metal. W ostatnim czasie zaleca się także segregację odpadów biodegradowalne np. resztki żywności, czy skoszona trawa. Z nich powstaje kompost, który można wykorzystywać jako naturalny nawóz.

Jakie są rodzaje recyklingu?

Zależnie od specyfiki procesu można wyróżnić kilka rodzajów recyklingu:

  • surowcowy- przetworzenie odpadów do formy pierwotnej, z której zostały wytworzone,
  • materiałowy- przetwarzanie odpadów na surowiec do produkcji nowych towarów,
  • termiczny- uzyskiwaniu energii podczas spalania odpadów,
  • organiczny- śmieci poddawane są obróbce w kontrolowanych warunkach przez mikroorganizmów, w wyniku czego powstaje materia organiczna lub metan,
  • chemiczny- przetwarzanie odpadów na surowce o innych właściwościach fizyczno-chemicznych.

Kontrola recyklingu

Warto wiedzieć, że firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów podlegają audytowi recyklera. Dotyczy to recyklerów, którzy w procesie odzysku odpadów wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 t.

Także firmy eksportujące odpady opakowaniowe oraz dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych mogą być objęte takim audytem. Muszą jednak spełniać szereg warunków.

Jeśli chcesz wiedzieć, czego dokładnie dotyczy audyt recyklera wejdź tu. http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego