pomiar zanieczyszczeń powietrza

Walka ze złym stanem środowiska naturalnego

Środowisko naturalne potrzebuje natychmiastowej pomocy i wielopłaszczyznowych działań, dzięki którym możliwe byłoby polepszenie jego stanu na przestrzeni kolejnych lat.

Poszukiwanie pomocy dla środowiska naturalnego

Polepszenie jakości środowiska naturalnego nie jest proste, a jak wskazują badania naukowe środowisko naturalne z roku na rok jest w coraz gorszym stanie, co w perspektywie czasowej grozi globalnym kryzysem naturalnym, którego nie będziemy w stanie powstrzymać. Dlatego tak ważne są działania wykonywane tu i teraz, które mają w jak największym stopniu powstrzymać degradację środowiska naturalnego, a tym samym powstrzymać przed wymarciem tysiące gatunków zarówno roślin jak i zwierząt na całym świecie. Bardzo niepokojące są raporty i informacje na temat powiększającej się dziury ozonowej, która z kolei przyczynia się do wzrostu temperatury powietrza na całym świecie. W związku z tym topniejące na biegunach lodowce zwiększają poziom mórz i oceanów. W przyszłości spowoduje to zalanie wszystkich obszarów lądowych, które znajdują się najbliżej wód. Jest to bardzo katastrofalna wizja niestety, za dziesiątki lat stanie się ona naszą smutną rzeczywistością. Powstrzymanie efektu cieplarnianego opiera się w dużej mierze na ograniczaniu ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla, który jest największym niszczycielem środowiska naturalnego. Niestety większość fabryk i przemysłu nadal funkcjonuje w oparciu o zasilanie paliwem kopalnianym.

W drodze do czystej planety

Czysta planeta musi mieć czyste powietrze, którego niestety coraz częściej brakuje, zwłaszcza w dużych miastach, na których osadza się smog, czyli ogromna chmura z zanieczyszczeniami. Nowoczesne pomiary akustyczne hałasu i drgań sprawiają, że naukowcy mogą budować coraz większą bazę danych na temat zmian, jakie występują w naszym środowisku. Informacje te są bardzo cenne i jednocześnie dzięki ich analizie możliwe jest prognozowanie przyszłych wartości hałasu czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Ponadto prowadzony pomiar zanieczyszczeń powietrza pozwala określić stan środowiska naturalnego na danym obszarze. Najczęściej pomiary akustyczne hałasu i drgań a także pomiar zanieczyszczeń powietrza wykonuje się na terenie miast, gdzie wartości te są bardzo wysokie, a tym samym bardzo niepokojące. Regularne pomiary pozwalają z kolei na dostrzeganie zależności oraz zmian jakości powietrza w miastach.