zarządzanie transportem

Umowa na zarządzanie transportem – co to jest i jak ją napisać?

Kwestie współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami zawsze powinny być uregulowane odpowiednią umową. Jakie zastosowanie ma umowa na zarządzanie transportem zawierana w wariancie B2B?

Czym jest umowa na zarządzanie transportem?

Rodzaj umowy określanej jako umowa na zarządzanie transportem stosowany jest w branży transportowej. Jej przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania procesami transportowymi przedsiębiorstwa.

Umowa ta określana jest także jako użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, chociaż nie jest ona faktycznie umową użyczenia, lecz polega na świadczeniu usług.

Stronami umowy są firma transportowa oraz zarządca, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Umowa B2B na zarządzanie transportem – elementy

Umowa na zarządzanie transportem powinna zawierać wszystkie kluczowe elementy potrzebne do uregulowania współpracy między stronami.

Do elementów umowy na zarządzanie transportem zaliczają się:
– Przedmiot umowy, czyli obowiązki zarządcy,
– Czas trwania umowy,
– Określenie wynagrodzenia,
– Prawo do reprezentowania zleceniodawcy przez zarządcę,
– Informacje o odpowiedzialności, poufności, zakazie konkurencji,
– Zapisy o polisie OC,
– Oświadczenia stron, związane z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady nr 1071/2009,
– Klauzula RODO i upoważnienie o przetwarzaniu danych osobowych.

Jak napisać umowę na zarządzanie transportem?

Umowa może być napisana samodzielnie lub zakupiona jako gotowa. Indywidualną umowę może przygotować kancelaria prawna – zlecenie można zrealizować online.