Gry strategiczne wojenne

Udar a terapia grami komputerowymi

O tym czy gry wideo mogą okazać się pomocne w terapii po wystąpieniu udaru.

Gry strategiczne wojenne, symulacyjne, sportowe – to tylko niektóre z przykładów produktów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich rola nie musi ograniczać się jednak tylko do dostarczania rozrywki. Granie na komputerze okazuje się być również skuteczną formą terapii dla pacjentów po udarze.

Udar i jego skutki

Udar to stan chorobowy wywołany zaburzeniem krążenia krwi w obrębie mózgu. Może występować w kilku odmianach (główny podział dotyczy wersji krwotocznej i niedokrwiennej), jednak zawsze jego efektem są dość poważne zmiany zachodzące w organizmie. Dotyczą one m.in. niedowładów lub porażeń ciała po jednej lub obu stronach, a wskutek tego pojawienia się problemów z prawidłowym mówieniem, poruszaniem się czy utrzymywaniem równowagi. W takich wypadkach konieczna jest często długotrwała rehabilitacja. Gry komputerowe to innowacyjna forma terapii dla pacjentów po udarze.

Jak to możliwe?

Grupa naukowców przez długi czas zajmowała się pracami nad rehabilitacją pacjentów z problemami ruchowymi po udarze. Na podstawie badań opracowali oni projekt w postaci specjalnej rękawicy połączonej ze sprzętem komputerowym. Urządzenie to posiada rozmaite czujniki, które umożliwiają śledzenie ruchów kończyny chorego oraz obserwowanie ich na monitorze. Pacjentom proponuje się w tym zakresie zestaw gier. Nie są to jednak znane ze sklepów tytuły, a specjalnie dobrane wersje, których działanie opiera się na manipulowaniu pokazanymi na ekranie przedmiotami poprzez odpowiedni ruch rąk.

Odbywa się to na zasadzie symulowania określonej czynności wykonywanej w codziennym życiu, takiej jak np. krojenie, podnoszenie, pisanie, zaciskanie pięści czy wlewanie czegoś. Poziom intensywności czy trudności gry komputerowej może być tu zmieniany w zależności od stanu pacjenta, jego postępów czy potrzeb. Za wykonanie poszczególnych zestawów ćwiczeń pacjent otrzymuje punkty, co przyczynia się do zachęcania go do precyzyjnego wykonania zadań, motywowania do terapii i większego angażowania się w taką aktywność.

Zalety terapii grami komputerowymi

Ponieważ dane otrzymywane dzięki pracy czujników trafiają do ośrodka lub szpitala, rehabilitacja tego rodzaju może być przeprowadzana w domu, bez stałej obecności terapeuty czy lekarza. Zwiększa to komfort pacjenta, który nie musi przebywać na oddziale ani dojeżdżać na zajęcia. Z pewnością jest to również duża oszczędność czasowa i finansowa. Sam koszt związany z wypożyczeniem takiej rękawicy jest bowiem niższy niż klasyczna rehabilitacja pod okiem fizjoterapeuty.