Wyposażenie tlenowni

Tlenownie w szpitalach – jak powinny być wyposażone

Tlen jest podstawą życia. Wdychany podczas oddechu, trafia do każdej żywej komórki ciała i pozwala na przemianę materii w energię, która zapewnia nam funkcjonowanie. Niedobory tlenu natychmiast odbijają się na naszym zdrowiu. Dlatego w miejscach takich jak szpitale zaopatrzenie w tlen jest obowiązkowe. Zapotrzebowanie szpitala na ten gaz pokrywa tlenownia.

Zastosowanie tlenu w szpitalach

Tlen nie tylko jest warunkiem życia. Odpowiednio zastosowany ma także właściwości terapeutyczne. Dlatego dostęp do tlenu znajduje się przy każdym szpitalnym łóżku, na sali operacyjnej, w karetce ratunkowej – praktycznie każdy pacjent ma dostęp do źródła tlenu. Jak się z niego korzysta?

Tlen podaje się pacjentom bardzo różnym: ofiarom wypadków, przy zatruciu czadem i innym duszącym gazem, po doznanym szoku, przy rozległych urazach, przy hipotermii – mówi specjalista z firmy InMed Karczewscy. – Bardzo ważnym zastosowaniem tlenu są komory hiperbaryczne, w których panuje wyższe ciśnienie. Oddychanie powietrzem z dużą zawartością tlenu pomaga nie tylko osobom niedotlenionym, ale też np. ofiarom pożarów albo rozległych zakażeń bakteryjnych.

Celem podawania tlenu pacjentom jest ogólne usprawnienie organizmu – gaz ten jest konieczny do czerpania energii do przeprowadzania procesów komórkowych, dlatego nawet krótki brak tlenu powoduje śmierć.

Wyposażenie szpitalnych tlenowni

Miejscem, które zaopatruje pacjentów szpitali w tlen, jest tzw. tlenownia. Prawo stanowi, że w każdym szpitalu muszą znaleźć się trzy niezależne źródła tlenu, tak aby nigdy go nie zabrakło. Najczęściej jest on magazynowany w postaci cieczy w butli, a przed podaniem pacjentowi przechodzi przez urządzenie rozprężające, które nadaje płynowi postać gazową.

Wyposażenie tlenowni obejmuje przede wszystkim źródło tlenu, czyli np. butle, oraz wspomniany rozprężacz. Oprócz tego tlenownia musi być wyposażona w system automatyki, który steruje poborem tlenu, i w systemy awaryjne, które informują o poziomie tlenu i nieprawidłowościach.

Z tlenowni gaz jest dystrybuowany do punktów odbiorczych: paneli nadłóżkowych, komór hiperbarycznych, stacji na blokach operacyjnych. Instalacje tlenowe muszą zaopatrywać wszystkie miejsca, w których tlen jest używany, z uwzględnieniem zapotrzebowania każdego z nich. Instalacja powinna być wykonana z materiałów odpornych na rozwój drobnoustrojów, tak aby tlenownia nie stała się źródłem chorób, które szybko rozprzestrzeniłyby się po całym szpitalu, gdzie nie brakuje osób o obniżonej odporności. Jednym z takich materiałów jest miedź przeciwdrobnoustrojowa.

Naturalnie, w systemie tlenowym oprócz źródła zasilania, rurociągów i punktów odbiorczych nie może zabraknąć także armatury, dozowników, węży, wtyków czy adapterów, aby tlen można było wykorzystać nawet w najmniej oczekiwanym momencie.