Szkolenia bhp

Szkolenia BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie swoich pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenie bhp, jego forma, zasady, tryb przeprowadzenia musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa prawa pracy.

W trybie szkolenia nie ma miejsca na dowolność czy jakiekolwiek ograniczenia.

Każdy pracownik, bez względu na stanowisko, jakie zajmuje w nowej firmie musi poznać zasady bezpiecznej dla siebie i współpracowników pracy. Musi poznać swoje obowiązki, ale i prawa do zachowania pełnego bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Dlatego pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania dla każdego nowego pracownika kursu bhp oraz do organizacji szkolenia bhp w trybie okresowym, przypominającym i uzupełniającym.

Szkolenia bhp muszą przekazać pracownikowi określoną wiedzę. W pierwszej kolejności pracownik musi poznać wszelkie zagrożenia, jakie mogą wystąpić w jego nowym miejscu pracy oraz poznać sposoby uniknięcia ich i zneutralizowania. Musi poznać obowiązki, jakie spoczywają na każdym pracowniku, szczególnie w momentach zagrożenia. Szkolenie bhp musi nauczyć pracownika procedur postępowania w sytuacjach ekstremalnych, do jakich może dojść w jego miejscu pracy. Po zapoznaniu się z przepisami ogólnymi, pracownik powinien poznać zasady bhp obowiązujące dokładnie na jego stanowisku pracy.

Kursy bhp powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, aby pracownik zapoznał się z przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy oraz poznał zasady udzielania pierwszej pomocy, szczególnie podczas niepodziewanych wydarzeń na jego stanowisku pracy.

Szkolenia bhp w miejscu pracy powinny składać się z kilku etapów:

  • Rozmowy wstępnej z instruktorem i pracownikiem.
  • Pokazem i objaśnieniem przez instruktora wszystkich czynności, jakie pracownik będzie wykonywał na swoim nowym stanowisku pracy zachowując bezpieczne metody pracy. Po wstępnym szkoleniu teoretycznym pracownik winien wykonać wszystkie czynności samodzielnie pod opieką instruktora bhp.
  • Samodzielnej pracy pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem całej procedury wynikającej z określonych obowiązków pracownika na stanowisku pracy.