Sposób na wybór optymalnych baterii kondensatorów

Większość przedsiębiorców nigdy nie słyszała o biernej sile i nie zdaje sobie z tego sprawy, więc gdy szukają rozwiązania problemu opłat za energię, stają przed dużym problemem do rozwiązania.

Metoda doboru baterii kondensatorów, które sprawią , że kompensacja mocy biernej będzie możliwie optymalna ma ogromny wpływ nie tylko na efekt ekonomiczny uzyskany po ich uruchomieniu, ale także na ich późniejszą eksploatację i trwałość. Należy również pamiętać, że koszt systemu rekompensat to nie tylko cena zakupu i instalacja urządzenia, ale także koszty ewentualnej konserwacji i napraw. Tylko prawidłowo dobrane baterie kondensatorów będą służyć bez przerwy przez wiele lat. Rodzaj baterii kondensatora, która ma być stosowana w odbiorniku, zależy nie tylko od rodzaju używanych odbiorników, ale także od typu odbiorników używanych przez innych.

Z tego powodu system zasilania dwóch identycznych odbiorników dostarczanych przez różne sieci może wymagać użycia różnych typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Jedynym sposobem prawidłowego określenia opisanych powyżej czynników ryzyka, a zatem prawidłowego wyboru baterii, jest zmierzenie parametrów sieci w miejscu, w którym urządzenie będzie podłączone. Należy zatem najpierw ustalić warunki, w których bateria będzie działać i zagrożenia, które mogą wystąpić, a dopiero potem określać moc urządzenia. Wszystko po to, aby użyć odpowiedniego typu urządzenia, odpornego na wykryte zagrożenia. Ważne jest, aby pomiar ten był przeprowadzany prawidłowo, ponieważ tylko wtedy zagwarantowany jest prawidłowy dobór urządzenia kompensacyjnego.

Czas trwania pomiarów zależy od specyfiki odbiorcy. W przypadku klientów, których cykl produkcyjny jest zmienny, długość pomiaru musi być wybrana, aby objąć wszystkie rodzaje produkcji. Podczas pomiarów mierzy się nie tylko profil mocy czynnej i biernej, ale również napięcie. Nieprawidłowe wykonanie tych pomiarów lub ich zaniechanie może zatem prowadzić do użycia niewłaściwego rodzaju akumulatora, a w konsekwencji do jego szybkiego zniszczenia. Pomiar powinien również uwzględniać symetrię powstającego obciążenia. Jest to szczególnie ważne dla małych klientów, którzy używają dużej liczby urządzeń jednofazowych.