wniosek kredytowy

Jak sporządzić wniosek kredytowy?

Od prawidłowo wypełnionego wniosku kredytowego zależeć będzie decyzja banku o przyznaniu nam, bądź nie kredytu. Chociaż wnioski kredytowe różnią się formą i zawartością w zależności od rodzaju kredytu oraz banku, istnieje kilka nadrzędnych zasad, które warto stosować. W skład wniosków wchodzi zwykle podstawowy formularz, zawierający bazowe informacje o wnioskodawcy lub wnioskodawcach, warunkach kredytu i jego zabezpieczeniach.

Przede wszystkim, składając wniosek kredytowy, nie powinniśmy zapominać o dołączeniu do niego wszelkich załączników formalnych. Ich brak skutkować może bowiem natychmiastowym odrzuceniem wniosku. Jak zatem sporządzić wniosek kredytowy, aby zwiększyć swoje szanse w banku?

Rzetelność i dokładność

Wniosek kredytowy sporządźmy w sposób rzetelny oraz dokładny. Liczba wymaganych zaświadczeń , podpisów, oświadczeń i dokumentów będzie tym większa, im kredyt jest poważniejszy, jak w przypadku hipotecznego.

Starannie przestudiujmy regulamin oferty kredytowej oraz wszystkie formularze wniosku, aby nie być niczym zaskoczonym. Jeżeli wniosek sporządzamy razem z doradcą kredytowym nie bójmy się go pytać, gdy coś jest niejasne. Nie śpieszmy się z podpisywaniem niezrozumiałych dla nas punktów i skonsultujmy je z prawnikiem.

Największym naszym wrogiem będzie pośpiech, dlatego wypełniajmy wniosek w spokoju bez nerwów i stresu.

Prawdziwość oświadczeń

Pamiętajmy także, aby informacje, składane we wniosku były prawdziwe. Nie bądźmy zdziwieni, gdy w formularzu znajdziemy taki rubryki jak stan cywilny, sytuacja rodzinna, dochody, warunki zatrudnienia, majątek oraz wszelkie posiadane zobowiązania. Pamiętajmy bowiem, że prawdziwość oświadczeń jest regulowana przez prawo. W myśl artykułu 297. § 1 Kodeksu Karnego, przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub oświadczenia w celu uzyskania kredytu może skutkować karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W prawidłowym wypełnieniu wniosku kredytowego pomogą nam specjaliści z Pośrednictwa Kredytowego dFinance.pl.

Zaświadczenie o dochodach

Najważniejszym załącznikiem do wniosku kredytowego będzie zaświadczenie o dochodach. Pamiętajmy, że inny zestaw dokumentów obowiązuje w przypadku umowy o pracę, inny własnej działalności gospodarczej, a jeszcze inny umowy zlecenia lub emerytury. Warto zatem wcześniej zaopatrzyć się w odpowiedni dokument. Bank może poprosić nas także o zaświadczenie o podstawie naliczania składek z ZUS lub dokument ZUS RMUA (Imienny Raport Miesięczny dla Osoby Ubezpieczonej), wydawany pracownikowi przez pracodawcę. Analizie podlegają także wyciągi z kont bankowych, gdyż analiza naszych wydatków pozwala szybko wychwycić na przykład fakt posiadania samochodu.