zabezpieczania wykopów

Jakie są cechy ścianek szczelnych drewnianych do zabezpieczania wykopów?

Wykonanie fundamentów pod budowlami musi być zawsze poprzedzone odpowiednim obudowaniem wykopów, co chroni ich skarpy przed kruszeniem się i osuwaniem. Przy zastosowaniu szczelnych ścianek dodatkowo zabezpieczamy wykop przed napływem wód gruntowych, co ma szczególnie ważne znaczenie w gruntach o znacznym stopniu nawodnienia. Ścianki szczelne to konstrukcje składające się ze ściśle do siebie przylegających elementów drewnianych bądź stalowych, a czasem żelbetowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych. My dzisiaj opiszemy ścianki drewniane.

Konstrukcja drewnianej ścianki szczelnej

Co do zasady, konstrukcja ścianki drewnianej szczelnej jest podobna do ścianek wykonanych ze stali lub tworzyw sztucznych. Tworzą ją wbite w grunt na odpowiednią głębokość pojedyncze lub podwójne boczne pale kierujące oraz wstawiane między nie zasadnicze elementy ścianki, czyli tzw. brusy wykonane z desek, w których bocznych krawędziach wycięto odpowiednie wpusty i wypustki, wzajemnie się zazębiające. Czasami stosuje się dwa rzędy takich desek. Deski swoje dolne końce mają ścięte pod ostrym kątem, co ułatwia ich zagłębianie w grunt. O najistotniejszych cechach ścianek szczelnych drewnianych opowiedzieli nam specjaliści z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy.

Charakterystyka ścianek szczelnych drewnianych

Zaraz na początku należy zauważyć, że chronienie wykopów przy użyciu ścianek szczelnych drewnianych jest dzisiaj stosowane dosyć rzadko i zazwyczaj są to jedynie konstrukcje tymczasowe przeznaczone dla mniejszych budowli. Metoda ta wybierana jest także wtedy, gdy agresywność środowiska nie pozwala na zastosowanie innych materiałów.

Do niewątpliwych zalet omawianych ścianek należą:

  • znaczna szczelność, wzrastająca wraz z upływem czasu,
  • lekkość,
  • duża trwałość poniżej lustra wody,
  • znaczna wytrzymałość na obciążenia pionowe,
  • niska cena w porównaniu z konstrukcjami stalowymi lub żelbetowymi.

Wykorzystywanie w szerszym zakresie szczelnych ścianek drewnianych jest mocno ograniczone z uwagi na ich niewielką wytrzymałość, a także z powodu problemów związanych z wbijaniem ich poszczególnych elementów w grunt, które często wtedy zostają uszkodzone. Niemniej warto je stosować wszędzie tam, gdzie tylko to jest technicznie możliwe, chociażby ze względów ekonomicznych.