cloud storage

Rozwiązanie cloud storage a zarządzanie przypadkami

Nowoczesne przedsiębiorstwa oraz placówki, w których przeprowadzono transformację cyfrową coraz częściej decydują się na przechowywanie danych w cloud storage. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przechowywanie dużych ilości danych w prywatnej przestrzeni zarządzanej przez zewnętrznego specjalistę. Korzystanie z tak zwanej chmury to wiele korzyści. Dowiedz się, czym dokładnie jest cloud storage.

Na czym polega przechowywanie w chmurze?

Cloud storage działa na podobnej zasadzie jak tradycyjny pendrive, z tą różnicą, że można w niej przechowywać znacznie więcej dokumentów. Dostęp do systemu mają wszyscy autoryzowani użytkownicy w firmie. Dzięki weryfikacji oraz logowaniu się do chmury możliwe jest uzyskanie dostępu do przechowywanych plików zarówno z poziomu służbowego laptopa, jak i smartfona, co jest idealnym rozwiązaniem podczas spotkań biznesowych” — tłumaczy specjalista z firmy E.VOLUTION Spółka z o. o..

Chmury dzielą na cztery podstawowe kategorie. Zalicza się do nich obszary:

  • publiczne — najpopularniejszy rodzaj, pozwalający na uzyskiwanie dostępu do plików za pomocą sieci internetowej,
  • prywatne — mają charakter niewspółdzielony, dostęp do nich mają wyłącznie użytkownicy w sieci wewnętrznej; dotyczy to przede wszystkim firmowych serwerowni,
  • hybrydowe — łączą w sobie cechy chmury publicznej oraz prywatnej,
  • dedykowane/społecznościowe — charakteryzują się wyodrębnieniem przez właściciela serwera odpowiedniego miejsca dedykowanego wyłącznie dla danego podmiotu; z tego rozwiązania najczęściej korzystają firmy oraz organizacje rządowe.

Na jakie zasadzie działa cloud storage?

Cloud storage działa na zasadzie zabezpieczonego magazynu. Klient zyskuje dodatkową przestrzeń, na której może gromadzić wszystkie niezbędne dla niego dokumenty. Dzięki temu nie musi inwestować w dodatkową przestrzeń na dyskach używanych na firmowych komputerach. Wirtualna przestrzeń o odpowiedniej pojemności pomieści wszystkie niezbędne dla firmy dokumenty. Cloud storage jest całkowicie bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym na archiwizowanie różnych danych.

Dlaczego warto wybrać chmurę dla firm?

Dostatecznie duża przestrzeń w udostępnionej przez specjalistyczny podmiot chmurze zapewnia firmie możliwość zabezpieczenia różnego rodzaju dokumentów, a także innych plików kluczowych dla jej działania. Dzięki wyodrębnionemu miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy, nie należy obawiać się o ich bezpieczeństwo.

Firmy, które decydują się na korzystanie z cloud storage, powinny zwrócić szczególną uwagę na to, co konkretnie zawiera oferta oraz czy jest ona zgodna z regulacjami prawnymi. Nie bez znaczenia jest także sam koszt usługi. Ten jednak zależy od wybranej oferty i wielkości przedsiębiorstwa. Zazwyczaj większość podmiotów oferujących skorzystanie z chmury ma w swojej ofercie rozwiązania dla małych i dużych firm z różnym budżetem.