rodzaje rozliczeń PIT

Rodzaje rozliczeń PIT

Nazwa PIT oznacza Personal Income Tax, czyli dosłownie „podatek od dochodów osobistych”, a na polskim gruncie „podatek dochodowy od osób fizycznych”. Większości z nas PIT kojarzy się z formularzem rozliczeniowym składanym w urzędzie skarbowym. W tym tekście przyjrzymy się rodzajom rozliczeń PIT. Które z nich są przeznaczone dla poszczególnych grup podatników?

Modele podatkowe w Polsce

Polskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych. Inaczej rozliczają się osoby fizyczne, a inaczej firmy. Te drugie mogą wybierać spośród kilku typów rozliczeń. Do tego dochodzą ulgi i zwolnienia.

Opanowanie tego tematu nie jest proste, dlatego wiele osób decyduje się powierzyć wykonanie zeznania podatkowego biuru księgowemu. Ponieważ firmy muszą zachować jeszcze większą czujność, najczęściej również korzystają z pomocy profesjonalisty. Błędy w rozliczeniach mogą się okazać nie tylko kłopotliwe, ale też kosztowne.

Jak zatem rozliczają się Polacy? Odpowiada ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Jacek Pukaluk:

Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy. Przedsiębiorstwa, w zależności od wybranej formy działalności, rozliczają się z podatku dochodowego, ewentualnie też podatku VAT. Podatek dochodowy może być naliczany liniowo lub progresywnie. Niektóre formy działalności korzystają z tzw. karty podatkowej. W tym ostatnim przypadku wysokość podatku nie jest zależna od wysokości uzyskanych dochodów.

Jakie są rodzaje rozliczeń PIT?

W zależności od tego, kto i jak się rozlicza, ma do wypełnienia inny formularz PIT. Poszczególne rodzaje są oznaczane numerami. Tu przyjrzymy się głównym formularzom rozliczeń rocznych. Poza nimi funkcjonują też liczne załączniki (np. PIT-0).

  • Przeciętny Polak ma najczęściej do czynienia z formularzem PIT-37. Jest on przeznaczony dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, emerytów i rencistów, a także dla osób prowadzących działalność objętą prawami autorskimi np. na podstawie umowy o dzieło.
  • Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, przedstawiają rozliczenie roczne na formularzu PIT-36. Dokument ten powinny też wypełnić osoby, które uzyskały dochód za granicą oraz te, które rozliczają podatek od dochodów uzyskanych przez dzieci. Grupa korzystająca z PIT-36 obejmuje też osoby samodzielnie odprowadzające zaliczki na podatek i te, które uzyskują przychody z najmu lub dzierżawy.
  • PIT-38 jest właściwy dla osób, które uzyskały przychód przez sprzedaż papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, a także dla tych, które kupiły akcje lub wkład w spółdzielni.

To, oczywiście, duże uproszczenie – rozliczenia podatkowe mogą stać się tematem wielotomowej publikacji. Jeśli chcesz mieć pewność, że rozliczasz się prawidłowo, najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie tego obowiązku doradcy podatkowemu.