Poland Optical

Refrakcja oka. Co to takiego?

Hasło „refrakcja oka” pojawia się w trakcie każdej wizyty w gabinecie okulistycznym czy w salonie optycznym. Niewiele osób wie jednak, co to jest refrakcja oka. W skrócie refrakcją oka nazywamy proces załamania promieni świetlnych przez układ optyczny gałki ocznej w taki sposób, aby mogły się one zogniskować na siatkówce. Co to oznacza? Jakie mogą być wady refrakcji? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Refrakcja oka, czyli powstawanie obrazu w oku

Widzenie to tak naprawdę proces załamywania odbijających się od obserwowanych przedmiotów promieni świetlnych. W pierwszym etapie promienie docierają do rogówki oka, czyli do przedniej części ściany gałki ocznej, następnie są one kierowane do soczewki, z której przenikają do siatkówki oka. W siatkówce promienie świetlne pobudzają receptory, które tworzą przenoszone nerwami wzrokowymi bezpośrednio do mózgu, impulsy. Tak powstaje widziany przez nas obraz świata, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie refrakcja oka, czyli proces załamywania promieni świetlnych na rogówce i soczewce.

Rogówka i soczewka działają jak bardzo silne szkło powiększające ze zdolnością skupienia. Skupione promienie świetlne trafiają na siatkówkę, i tam tworzony jest obraz widzianych przedmiotów. Żeby możliwe było wyraźne widzenie przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości, musi prawidłowo zadziałać mięsień rzęskowy, którego skurcz ma pływ na kształt soczewki, czyli na poprawę widzenia znajdujących się w niewielkiej odległości obiektów. Ten proces nazywa się akomodacją oka.

Wady refrakcji oka

Powstanie wad refrakcji oka, powoduje to, że nasze widzenie jest nieostre i konieczne jest dokonywanie jego korekcji. Jakie są rodzaje wad refrakcji oka?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy, specjalistę z firmy Poland Optical, która jest największym w Polsce dystrybutorem narzędzi i sprzętu okulistycznego i optycznego: Wady refrakcji oka mogą mieć różny charakter. W zależności od tego, na jakim etapie dochodzi do zaburzeń procesu widzenia, mówimy o krótkowzroczności, dalekowzroczności, astygmatyzmie lub prezbiopii. Wykrycie wszystkich tych wad widzenia jest możliwe w trakcie standardowej wizyty w gabinecie okulistycznym lub u optometrysty.

Na czym zatem polegają wszystkie wymienione przez naszego rozmówcę wady refrakcji?

  • Krótkowzroczność to stan, której przyczyną jest zbyt długa gałka oczna albo zbyt silne skupiania promieni świetlnych przez układ optyczny, przez co obraz tworzy się jeszcze przed siatkówką.
  • Dalekowzroczność jest odwrotnym stanem do krótkowzroczności.
  • Astygmatyzm powstaje na skutek nieprawidłowości w budowie rogówki lub gałki ocznej, która powoduje, że przechodzące przez oko promienie w krzyżujących się płaszczyznach się ze sobą nie pokrywają.
  • Prezbiopia, z racji tego, że dotyczy osób po 40. roku życia,  nazywana jest także starczowzrocznością. Jest związana z nieprawidłową akomodacją oka, czyli możliwością przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na dalekie. W rezultacie osoby z prezbiopią nie widzą dobrze ani blisko ani daleko.