ELS POLAND Sp. z o.o.

Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie bezpieczne

Bezpieczne nawierzchnie z płyt gumowych to najlepsze rozwiązanie na place zabaw, boiska do gry, siłownie plenerowe, które sprawdzą się doskonale również na innych obszarach rekreacyjnych. Ich stosowanie jest wskazane także w otoczeniu budynków przeznaczonych na ośrodki rehabilitacyjne dla osób starszych i z ograniczoną sprawnością ruchową. Jak stworzyć taką nawierzchnię?

Montaż nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych elementów nie jest trudny, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania podłoża. Wyjaśniamy, w jaki sposób krok po kroku przygotować teren pod ułożenie gumowych płyt.

Wstępne przygotowania – korytowanie gruntu i montaż obrzeży

„Pierwszym etapem przygotowania terenu pod ułożenie płyt SBR lub EPDM jest korytowanie. Polega ono na usunięciu gruntu rodzimego oraz humusu na wymaganą głębokość, czyli ok. 250-300 mm” – wyjaśnia nasz rozmówca z ELS POLAND Sp. z o.o.

Kolejny krok polega na wprawieniu obrzeży. To bardzo ważny element, bez którego nie można mówić o bezpiecznych nawierzchniach. Obrzeża również powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpowiedniej jakości i spełniać wymogi normy PN-EN 1177. Obrzeża powinny posiadać frezowane górne krawędzie, które będą zapobiegały wykruszaniu. Co ważne, gumowe krawężniki są elastyczne, dzięki czemu obrzeża można formować w różne kształty, np. okręgu, jeśli taką formę ma przybrać cały plac zabaw. Zadaniem gumowych krawężników jest nie tylko ochrona użytkowników przed bolesnymi uderzeniami w razie upadków, ale też zapobiegają ewentualności przesuwania się płyt.

Tworzenie podłoża pod bezpieczną nawierzchnię

Kiedy grunt jest już wykorytowany na właściwą głębokość i otoczony elastycznym krawężnikiem, należy wysypać warstwę odsączającą. W tym celu wykorzystuje się piasek. Warstwa odsączająca powinna być gruba na około 50 mm.

Na piasek wysypujemy warstwę dolną. W tym celu należy wykorzystać kruszywo frakcji ok. 30-60 mm. Jest to najgrubsza warstwa podbudowy, która powinna wynosić minimum 150 mm. Na niej kładziemy kolejną (ok. 50 mm) dolną warstwę kruszywa, tym razem drobniejszej frakcji – ok. 0-16 mm. Jest to już ostatni etap pracy nad podłożem dla bezpiecznej nawierzchni.

Powyższe instrukcje ilustrują proces wykonania podłoża z kamienia. W przypadku montażu nawierzchni z płyt SBR i EPDM możliwe jest również wykonanie podłoża z betonu lub asfaltu. Ponieważ takie podłoża uniemożliwiają osadzenie bezpiecznych obrzeży, w takich sytuacjach zaleca się zaznaczenie graniczy placu zabaw poprzez montaż płyt skośnych (podjazdowych).