Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Przewóz towarów pochodzenia zwierzęcego kategorii III

Każdego dnia korzystamy w swoich domach z wielu produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie wszystkie z nich to żywność – wystarczy tutaj wspomnieć o ubraniach czy kosmetykach. W toku wytwarzania tych artykułów powstaje wiele produktów ubocznych, które można zaliczyć do jednej z trzech kategorii. Czym są produkty pochodzenia zwierzęcego trzeciej kategorii i jak należy je transportować?

Czym są towary pochodzenia zwierzęcego III kategorii?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego można zaliczyć do jednej z trzech kategorii. Pierwsza z nich to produkty nadające się wyłącznie do usunięcia – produktów tych nie wolno przetwarzać, należy je zutylizować termicznie. Kategoria druga to odpady wysokiego ryzyka, które nie mogą być przeznaczane do spożycia przez zwierzęta – zaliczamy do niej między innymi obornik oraz zwierzęta ubite w ramach walki z epidemią. Trzecia kategoria to produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Stanowią one odpady niskiego ryzyka, a zaliczamy do nich między innymi:

 • Produkty uboczne uboju, np. skóry, kości, kopyta, pióra
 • Wycofana żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Karma dla zwierząt i pasze zawierające produkty odzwierzęce, które nie nadają się do skarmienia choć nie stanowią zagrożenia dla zdrowia
 • Zwierzęta wodne i ich części
 • Muszle, skorupy zwierząt wodnych
 • Jaja i skorupy jaj

Szkodliwość odpadów pochodzenia zwierzęcego

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne:

– „Wynika to z faktu, że składają się one z niestałych związków organicznych, które z czasem mogą stać się pożywką dla szkodliwych drobnoustrojów – mówi przyedstawiciel firmy Latisbądź tworzyć inne związki organiczne, takie jak amoniak czy siarkowodór. Przy nieodpowiednim składowaniu tak powstałe zanieczyszczenia mogą przenikać do gleby oraz wód gruntowych, przyczyniając się do ich skażenia. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zarządzanie odpadami zwierzęcymi – w tym ich odpowiedni transport”.

Transport odpadów zwierzęcych.

Obowiązującymi w Polsce dokumentami regulującymi kwestie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego III kategorii są rozporządzenia:

 • Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 • Rozporządzenie komisji (ue) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

Stwierdzają one między innymi, że:

 • Transport produktów pochodzenia zwierzęcego może odbywać się wyłącznie w odpowiednich pojemnikach, które powinny być oznaczone etykietą w kolorze żółtym z domieszką niebieskiego „Nie do spożycia dla ludzi”. Ta sama etykieta powinna znajdować się na pojazdach, którymi dokonuje się transport
 • Dokumentacja handlowa opisująca przewożone partii surowca powinna być przechowywana co najmniej 2 lata
 • Firmy specjalizujące się w transporcie odpadów powinny posiadać wdrożone procedury dotyczące dezynfekcji i czyszczenia kontenerów oraz pojazdów używanych w transporcie odpadów.
 • Każda dezynfekcja i czyszczenie powinny być ujęte w stosownym rejestrze.