walec

Jakie prace przeprowadza się przy pomocy zagęszczarki, ubijaka i walca?

Odpowiednie przygotowanie gruntu to jeden z najistotniejszych etapów wykonywania różnego rodzaju prac budowlanych, między innymi wykonywania nawierzchni drogowych, kładzenia chodników oraz innych powierzchni użytkowych. W ramach tych przygotowań konieczne jest odpowiednie zagęszczenie gruntu w celu zwiększenia jego nośności i odporności na obciążenia. Używa się do tego specjalnych maszyn, takich jak zagęszczarki, ubijaki i walce.

Zastosowanie zagęszczarek, ubijaków i walców

Grunt, na którym ma zostać wybudowany dany obiekt lub droga musi posiadać odpowiednią nośność – oznacza to, że powinien on być w stanie utrzymać ciężar wykonanej na nim konstrukcji.

– „Wykonywanie prac na gruncie o zbyt niskiej nośności może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji – mówi specjalista firmy MabudMiędzy innymi nadmiernego osiadania budynku, niszczenia nawierzchni dróg etc. Jeśli grunt okaże się posiadać zbyt niską nośność, możliwe jest poprawienie jej w procesie ubijania. Właśnie w tym celu wykorzystuje się maszyny takie jak zagęszczarki, ubijaki i walce”.

Zagęszczarka

Maszyna to służy do zagęszczania gruntu poprzez proces wibrowania. Jej istotnym elementem jest ciężka, metalowa płyta, która wprawiona jest w ruch pionowy przez pracujący silnik spalinowy lub elektryczny. Wibracje płyty powodują, że z dużą częstotliwością uderza ona w podłoże, stopniowo prowadząc do jego ubicia i wyrównania. Zagęszczarki zwykle wykorzystywane są do przeprowadzania drobnych prac budowlanych oraz podczas przygotowania gruntu pod kostkę brukową. Mogą również znaleźć zastosowanie w zagęszczaniu gruntu w trudno dostępnych miejscach, np. podczas naprawy dróg. Na rynku znajdziemy zagęszczarki przeznaczone do prowadzenia ręcznego, jak i przystosowane do przyczepienia ich do pojazdu ciągnącego.

Ubijak

Mianem „ubijaka” nazywa się kilka różnych sprzętów. Pierwszym z nich jest rodzaj prowadzonej ręcznej zagęszczarki – inna nazwa tego urządzenia to „skoczek”. Zasada działania jest identyczna, jak w przypadku innych zagęszczarek – różnicę stanowi rodzaj konstrukcji oraz mniejsza powierzchnia płyty wibrującej, uderzającej w powierzchnię ziemi. Tego typu urządzenia również używane są przy niewielkich pracach budowlanych. Ubijakami nazywa się również ciężary o płaskiej powierzchni, które opuszcza się swobodnie na ziemię z dużej wysokości przy użyciu dźwigu. Sprzęty takie funkcjonują również pod nazwą „kafar”.

Walec

Walec to jeden z ciężkich sprzętów niezbędnych m.in. przy budowie dróg. Jest to pojazd wyposażony w co najmniej jeden, a najczęściej dwa obrotowe wały, które przemieszczając się powoli wzdłuż danej powierzchni wywierają na nią ogromny nacisk. W ten sposób podłoże jest utwardzane i wyrównywane. Walce znajdują zastosowanie na różnych etapach budowy dróg – używa się ich zarówno podczas zagęszczania podłoża w celu jego wzmocnienia, jak również w celu wyrównania zewnętrznej warstwy drogi.