użytkowanie hali

Pozwolenie na użytkowanie hali

Wybudowanie hali nie oznacza od razu tego, że można z niej legalnie korzystać. Należy w tym celu uzyskać pozwolenie na użytkowanie takiej hali, wtedy nie poniesie się z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych.

Przede wszystkim hala musi zostać dokładnie sprawdzona przez Straż Pożarną, aby przeprowadzone zostały wszystkie czynności związane z ochroną przeciwpożarową. Poza tym sprawdzana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Do uzyskania pozwolenia zainteresowanym będą potrzebne różne dokumenty, w tym:

  • dziennik budowy,
  • oświadczenie ze strony kierownika budowy,
  • wszelkie protokoły badań,
  • dokumentacja o charakterze geodezyjnym,
  • oświadczenie o braku uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej.

Przeprowadzenie kontroli

Po złożeniu takich dokumentów trzeba mieć świadomość, że hale produkcyjne przejdą szczegółową kontrolę i będą dokładnie zbadane przez grono specjalistów. Wtedy też podejmowana jest decyzja, czy zostaną one dopuszczone do użytku. Zajmuje się tym nadzór budowlany, wysyłając na miejsce swoich przedstawicieli. Kontrola musi być jednak przeprowadzona we wcześniej wyznaczonym terminie, najczęściej jest to 21 dni od momentu złożenia wniosku przez właściciela hali produkcyjnej. Inwestorzy muszą być o takiej kontroli poinformowani, ponieważ powinni być w jej trakcie obecni, aby wyjaśnić ewentualne niejasności. Dzięki temu wszelkie prace zostaną zrealizowane w pełni fachowo. Aby mieć pewność powodzenia takiej inwestycji, dobrym rozwiązaniem jest budowa hali przemysłowej Amwin, profesjonalna firma z długim dorobkiem gwarantuje pozytywny rezultat kontroli. Projekty magazynów Firmy Amwin są tak opracowane by nie stwarzać żadnych problemów zarówno na etapie budowy, jak i odbioru inwestycji.

Wydanie ostatecznej decyzji

Jeśli inwestor wznosił hale produkcyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i przyjętym na terenie Polski prawem nie ma się czego obawiać. Kontrola nie powinna wtedy potrwać zbyt długo, należy przedstawić organom jeszcze raz komplet zebranych dokumentów, a potem pozostanie już tylko oczekiwać na decyzję końcową. W zdecydowanej większości przypadków jest ona pozytywna, chociaż wiele zależy w tej kategorii od samych inwestorów. W sytuacji, gdy nie dopełnią oni swoich obowiązków, raczej nie mają co liczyć na przychylność ze strony nadzoru budowlanego.