pożar

Pożary – przyczyny i zapobieganie

Pożar, pomimo rozwoju technologii i rosnącej świadomości społecznej, jest bardzo groźnym żywiołem. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2016 roku zanotowano ponad 126 tysięcy pożarów, w których zginęło ponad 4 tysiące ludzi, a ponad 62 tysiące zostało rannych.

Czym jest pożar?

Okazuje się, że nie ma jednej definicji tego zjawiska. Potoczne rozumienie słowa pożar jest dość jednoznaczne. Każdy z nas pod tym hasłem rozumie żywioł ognia, który na swej drodze pozostawia zgliszcza, a w niektórych sytuacjach prowadzi do śmierci ludzi i zwierząt. Jednak pojęcie to występuje także w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w ustawodawstwie karnym. Jeszcze inaczej zjawisko to zdefiniuje naukowiec zajmujący się fizykochemią spalania. Istnieje także norma polska PN-ISO 8421-1:1997, która definiuje pożar.

Używana obecnie przez straż pożarną definicja mówi o „niekontrolowanym procesie palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym”. Służby te wyróżniają cztery typy pożarów pod względem wielkości: pożar mały, średni, duży i bardzo duży.

Przyczyny pożarów

Ciekawe dane na temat przyczyn pożarów podane są w publikacji „Czerwona Księga Pożarów: wybrane problemy pożarów oraz ich skutków” napisanej pod redakcją dr inż. Piotra Guzewskiego, bryg. dr Inż. Dariusza Wróblewskiego oraz mł. bryg. mgr inż. Daniela Małozięcia.

Okazuje się, że aż 13% pożarów jest nieustalonego pochodzenia, 39% to podpalenia a 30% wynika z nieostrożności. Także nieprawidłowa eksploatacja urządzeń jest przyczyną pożarów. 6% z nich spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych i innych, a 4% błędną eksploatacją urządzeń elektrycznych. 2% pożarów spowodowały środki transportu, mniej niż 1% problemów wynika z procesów technologicznych.

Zapobieganie pożarom

Z uwagi na liczne przyczyny pożarów trudno mówić o jednej recepcie, która pozwoli im zapobiegać. Bezwzględnie jednym z narzędzi prewencji jest edukacja społeczeństwa. Ważnymi tematami są w tym wypadku: zachowanie w lesie podczas suszy, szkodliwość podpalania łąk czy też umiejętnie obchodzenie się z ogniem w domu (kominki, kuchenki gazowe, świeczki).

W budynkach zasady zapobiegania pożarom wiążą się z utrzymaniem ich w stanie zabezpieczającym przed możliwością powstania i rozprzestrzenienia się ognia. Tu niebagatelną rolę odgrywają materiały budowlane, z jakich one powstały a także ich prawidłowa aplikacja. Przykładem produktów zabezpieczających nas przed ogniem są silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, ogniotrwałe płyty krzemianowo-wapniowe czy też specjalne zaprawy do izolacji termicznej powierzchni. Więcej o szerokiej gamie materiałów i rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej można przeczytać tu: https://www.promattop.pl/pl-pl/

Także kontrole instalacji elektrycznych i grzewczych oraz szkolenia z zakresu ich użytkowania są znakomitymi metodami prewencyjnymi.