ulga na robotyzację

Polska wkracza w Nowy Ład? Podstawowe informacje o robotyzacji i automatyzacji

Pewnie nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem to, co powiem. 2021 to dla wielu przedsiębiorców rok pełen nowych wyzwać i wielu wyrzeczeń. Pozostawił po sobie wiele nieścisłości i niedokończonych spraw. Pandemia bowiem nie jest łaskawa dla nikogo i bardzo dobrze widać to szczególnie w branży motoryzacyjnej, która ucierpiała przez znaczący wzrost cen surowców i problemy w łańcuchach dostaw. Co prawda specjaliści wciąż uważają, że w przyszłości dojdzie do rozwiązania problemu niestabilności w dostawach półprzewodników. Jednak wciąż nie widać poprawy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie doświadczonych fachowców i rozwiązanie problemu niedoborów kadrowych. Na domiar złego, kryzys może pogłębić również inflacja.

Czy robotyzacja może być rozwiązaniem?

W rozwiązaniu problemu kadrowego oraz zwiększeniu elastyczności produkcji może pomóc inwestycja w automatyzację produkcji. Może ona w bardzo dużym stopniu przyczynić się do wzrostu popytu, a w efekcie również konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bardzo dobrze prezentują to badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według którego cyfryzacja pozwala odciążyć pracownika, którego można oddelegować na inne stanowisko. Takie działania bardzo dobrze wpływają również na poziom zatrudnienia – inwestycja w stanowiska zrobotyzowane pozwoliła zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia, aż w 80% przypadków. Według innych badań pozytywny wpływ robotyzacji i cyfryzacji na kolejne obszary przedsiębiorstwa, zapewnił poprawę rentowności oraz obniżenie kosztów produkcji. Nie dziwi więc fakt, iż coraz więcej przedsiębiorstw z różnych branż decyduje się na dołączenie kolejnego robota do firmy.

Polska i roboty

W polskich zakładach widać stale zwiększającą się liczbę nowych robotów, mimo to jednak wciąż daleko nam do innych krajów Europy, a tym bardziej do innych krajów w rankingu światowym. Niemniej jednak, pomimo spadków produkcji w branży automotive, robotyzacja w Polsce wciąż rośnie i obecnie jej współczynnik wynosi ok. 50 sztuk na 10 000 pracowników (gdzie w skali światowej sytuacja przedstawia się następująco: 126 robotów na 10 000 pracowników). Poza branżą automotive wyraźne zainteresowanie robotyzacją widać również w innych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w takich branżach, jak: elektroniczna, chemiczna, budowlana oraz żywnościowa.

Globalne spowolnienie gospodarki nie spowalnia jednak wciąż rosnącego trendu unowocześniania i robotyzacji w Polsce. Ten trend powinien się utrzymać, dzięki nowelizacji ustaw – o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza ulgę na robotyzację. Ta zaś obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma pozytywnie wpływać na Polski przemysł oraz obniżenie kosztów robotyzacji. Nowe narzędzie ma finalnie umożliwić konkurencję z podmiotami zagranicznymi.

Ulga na robotyzację – o co chodzi?

Ulga ma obowiązywać do 2026 roku i będą mogli z niej skorzystać podatnicy PIT oraz CIT, a także przedstawiciele innych branż, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Dzięki ustawie będzie można doliczyć wszelkie, poniesione na robotyzację, koszta do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto daje ona również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 procent kosztów kwalifikowanych – przy 19-procentowym podatku daje to oszczędność na poziomie nawet 9,5%.

Czego ma dotyczyć ulga? Przede wszystkim zakupu lub leasingu nowego robota, ale również zakupu całego oprogramowania i osprzętu peryferyjnego, które jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania robotów. Ponadto ulga będzie również obowiązywać wszelkie szkolenia związane z obsługą samego stanowiska zrobotyzowanego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów i to, że ustawa definiuje roboty, jako maszyny, które mają co najmniej 3 stopnie swobody i mają zdolności manipulacyjne oraz lokomocyjne – do zastosowań przemysłowych. Do tego dochodzą również inne, równie ważne aspekty, z czego kilka najważniejszych, to:

  • robot musi być urządzeniem, które można automatycznie sterować i programować, dzięki cyfrowej wymianie danych ze sterownikami,

  • robot musi być urządzeniem diagnostycznym, które ma system monitorowania pracy za pomocą takich systemów, jak kamery, czy czujniki,

  • robot musi integrować się z innymi maszynami lub systemami z cyklu produkcyjnego,

Cały zakres czynności i walory użytkowe robotów zawiera dość spora lista końcowych efektorów. Można by więc powiedzieć, że decyzja o automatyzacji i wprowadzona ulga na robotyzację, jest czymś całkowicie normalnym i daje wielu przedsiębiorcom ogromne wsparcie. W połączeniu z ulgą badawczo-rozwojową B+R daje idealne podłoże dla takich przedsięwzięć.