Podyplomowe studia historyczne – czyli nauka przez całe życie.

Studia podyplomowe dedykujemy wszystkim tym, którzy ukończyli już studia pierwszego stopnia i są posiadaczami dyplomu potwierdzającego ich ukończenie. Tym, którzy chcą rozwijać i podnosić zdobyte już kwalifikacje, ale także kierujemy je do osób, które pragną zdobyć zupełnie nowe umiejętności.

Studia podyplomowe dedykujemy wszystkim tym, którzy ukończyli już studia pierwszego stopnia i są posiadaczami dyplomu potwierdzającego ich ukończenie. Tym, którzy chcą rozwijać i podnosić zdobyte już kwalifikacje, ale także kierujemy je do osób, które pragną zdobyć zupełnie nowe umiejętności.

Do uczestniczenia w zajęciach zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów pragnących w przyszłości prowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z historii oraz nauki o społeczeństwie w każdym rodzaju placówek oświatowych i szkolno- wychowawczych. Zapraszamy wszystkich nauczycieli pragnących podniesienia swoich kwalifikacji, ale także tych, którzy dążą do przekwalifikowania się poprzez zdobywanie nowych umiejętności i rozszerzenia zakresu wykonywanego zawodu.

Ukończenie podyplomowych studiów historycznych przynosi realne korzyści poszerzenia zakresu wiedzy merytorycznej i metodycznej. Absolwenci naszej uczelni zyskują nowe możliwości uprawiania zawodu, nauczyciele otrzymują uprawnienia nauczania na każdym z poziomów nauczania, w szkołach podstawowych i liceach.

Każde z prowadzonych na naszej uczelni zajęć składają się z wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie wzbogacane są i urozmaicane materiałami multimedialnymi, ćwiczenia bogato ilustrowane wykorzystują pełnię wiedzy i przygotowują naszych studentów podyplomowych do jej dalszego przekazywania. Kształcą umiejętności i techniki praktycznej komunikacji .

Program studiów obejmuje wykłady z historii od czasów starożytnych do współczesności. Rozszerzony o zakres warsztatu historyka i dydaktyki historii.

Wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni gwarantują pracownicy dydaktyczni w niej zatrudnieni oraz najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie wykładający gościnnie. Oferujemy naszym studentom dostęp do najnowszych badań historycznych prowadzonych na polskich i zagranicznych uczelniach, nowinek dydaktycznych oraz badań nad komunikacją werbalną tak istotną w procesie nauczania. Historykom z wykształcenia nasza uczelnia zapewnia i gwarantuje ugruntowanie ich wiedzy i jej poszerzenie, a nauczycielom innych przedmiotów pozwala uzyskać formalne uprawnienia do nauczania historii we wszystkich typach szkół.

Nasza uczelnia zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy teoretycznej oraz kształtuje wykorzystanie tej wiedzy w warunkach praktycznych. Tego właśnie oczekują młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy.