zus

Podwyżka ZUS 2020

Podwyżka składek ZUS na 2020 rok dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić na rzecz ZUS-u składkę w wysokości prawie 1500 zł miesięcznie – zostanie ona podniesiona o 9,7%. Nie jest jeszcze znana nowa wysokość składki zdrowotnej. Jak dokładnie będzie wyglądać podwyżka ZUS na rok 2020 i skąd się wzięła?

 

Regularne podwyżki

 

Od 2010 roku – kiedy składki wynosiły 839,06 zł systematycznie rosną. Na przestrzeni 10 lat wzrosły o 55%. Temat podwyżek składek ZUS na 2020 rok jest bardzo skomplikowany, zwłaszcza, kiedy coraz więcej pracowników etatowych zostaje zobowiązana do założenia własnej działalności gospodarczej zarówno przez przez pracodawców prywatnych jak i instytucje państwowe. Problem wydaje się jeszcze bardziej poważny – dotyka bowiem nie tylko tego, ile procent pensji zabiera ZUS, ale ile z tego rzeczywiście otrzymamy z powrotem.

 

Emerytury w Polsce

 

Polska jest przedostatnia w rankingu emerytur krajów OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ostatnie miejsce zajmuje Meksyk, chociaż wydaje się być on w lepszym położeniu niż Polska. Składki emerytalne w Meksyku wynoszą 6,3 %, w Polsce zaś – 19,5%. Odnosząc się do najnowszego raportu o emeryturach na świecie – “Pension Outlook 2018” nasz kraj znajduje się w grupie państw, których przewidywana wysokość świadczenia emerytalnego będzie znacznie niższa niż wcześniejsze zarobki.

 

Podwyżka ZUS 2020 – stopa zastąpienia

 

Stopa zastąpienia, czyli wysokość emerytury w stosunku do wynagrodzenia – w Polsce nie wygląda najlepiej. Wynosi zaledwie 31,6 %. Dla porównania w Holandii – plasującej się na czele rankingu – wynosi 96,9%, a w Meksyku – jedynym kraju za Polską – 26,4%.

 

Patrząc na te liczby z perspektywy codzienności możemy dostrzec znaczny problem. Jeżeli weźmiemy za przykład nauczyciela zarabiającego 3 500 zł netto, wyznaczymy z tego 31,6% odejmując dodatkowo podatek odprowadzany od emerytury łatwo zauważymy, że musimy sami zacząć odkładać pieniądze na emeryturę. Nie jest to łatwe przy tak wysokich składkach ZUS, które mają być dodatkowo podniesione w 2020 roku.

 

Podwyżka składek ZUS na 2020 – emerytury kobiet znacznie niższe

 

Niższe zarobki kobiet i obniżenie ich wieku emerytalnego przyczynia się do rosnącej przepaści między średnią emeryturą kobiet i mężczyzn. Według danych GUS-u kobiece płace są przeciętnie niższe o 18% niż płace mężczyzn. Dodatkowym czynnikiem działającym na niekorzyść kobiet jest szacowana długość życia brana pod uwagę przy obliczaniu świadczenia, co przy przejściu na emeryturę w wieku 60 zamiast 65 lat ma ogromne znaczenie.

Skąd wzięła się podwyżka ZUS 2020?

 

Ryczałtowe składki ZUS dla przedsiębiorców wylicza się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawa składki wynosi 60% prognozowanej średniej pensji. Rząd ustalił przeciętne prognozowane wynagrodzenia na rok 2020 na poziomie 5227 zł. Podwyżka o 462 złote w stosunku do roku poprzedniego miała bezpośredni wpływ na podwyższenie się składek ZUS 2020.

 

Więcej artykułów znajdą Państwo na portalu https://kruczek.pl/