JPK_MAG

Plik JPK_MAG – co to jest i jak działa

Jeśli prowadzisz działalność handlową zajmującą się obrotem towarów lub posiadasz magazyny w którym magazynujesz towary musisz pamiętać o rozliczaniu JPK_MAG. Czym dokładnie jest plik JPK_MAG? Jak często należy go składać? Jakie dane musi zawierać? Oto kilka najważniejszych informacji jakie musisz wiedzieć.

Czym jest JPK_MAG

JPK_MAG jest to jednolity plik kontrolny zawierający treści (całość lub część) ksiąg podatkowych i dowodów podatkowych, a także ruchów magazynowych, czyli przyjęcia, wydania, ruchy międzymagazynowe oraz rozchód wewnętrzny.

Od lipca 2018 roku, plik ten musi być złożony do 25 dni każdego miesiąca, przez każdego przedsiębiorce, prowadzącego magazyn w formie elektronicznej. W JPK_MAG są zapisane dane potrzebne przy rozliczeniu magazynu. Musi zawierać pełną listę produktów, towarów z podaną dokładną ilością i jednostką rozliczeniową. Wartości magazynowe towarów muszą być podane w polskich złotych.

Plik JPK_MAG to dokument elektroniczny, który opracowywany jest w odpowiednim systemie księgowym lub programie sprzedażowo-magazynowym. Regularne prowadzenie ewidencji może być czasochłonne i skomplikowane, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w obsłudze elektornicznego magazynu i rozliczeniu pliku JPK_MAG, jaką oferuje wfima.pl.

Kto jest zobowiązany do składania JPK_MAG

Według ustawy z lipca 2018, jednolity plik kontrolny muszą składać wszystkie firmy i przedsiębiorstwa, które prowadzą magazyn w formie elektronicznej. Co to dokładnie oznacza?

Określenie magazynu zazwyczaj kojarzy się nam z wydzielonym miejscem z przestrzeni, takim jak budynek lub pomieszczenie do składowania rzeczy. W tym jednak wypadku chodzi o coś nieco innego. Plik JPK służy do rejestrowania cyfrowych zapisów księgowych tzw. ksiąg pomocniczych. Są to dokumenty obrotowe, które rejestrują ruch magazynowy w systemie informatycznym. Takie rejestry musi prowadzić każdy przedsiębiorca, który zajmuje się obrotem towarów i surowców w celu ich przetworzenia lub dalszej sprzedaży, nawet jeśli nie posiada fizycznego magazynu.

Wypełnienie JPK_MAG ma na celu weryfikację danych dotyczących obrotu towarem w magazynie, a także kontrolę prawidłowości w ewidencji oraz zarządzaniu i gospodarowaniu towarem. Ma również na celu uszczelnienie systemu.

Jakie dane powinien zawierać plik JPK_MAG

By przygotowany dokument był przejrzysty i jednolity, musi być wypełniony według wytycznych i powinien zawierać następujące dane:

  • kod towaru,
  • nazwa towaru,
  • ilość,
  • jednostka rozliczeniowa,
  • cena detaliczna,
  • wartość całościowa.

Struktura JPK_MAG musi zawierać dokumenty potwierdzające:

  • zwiększenie stanu magazynowego – dokument PZ
  • zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz – dokument WZ
  • zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki – dokument RW
  • zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki – dokument MM.

Istotną kwestią, jest również fakt, że plik JPK_MAG musi być wygenerowany osobno, dla każdego magazynu. Jeśli posiadasz więcej niż jeden magazyn musisz pamiętać o wygenerowaniu pliku dla każdego magazynu z osobna. Tak przygotowany pliki należy składać do Urzędu Skarbowego, raz w miesiącu. Warto również pamiętać, że tego typu dokumenty trzeba zapisywać i przechowywać za elektronicznych nośnikach danych, np. płyta CD, DVD, pendrive, czy dysk zewnętrzny jako kopia zapasowa. Szczególnie, że w toku kontroli podatkowej organ podatkowy może zarządzać przekazania pliku JPK MAG, lub jednej z jego struktur. W takiej sytuacji masz 3 dni na jego udostępnienie, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.