odprawa celna

Odprawa celna krok po kroku

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki – to dzięki sprawnemu transportowi możliwe jest dostarczanie produktów wytwarzanych przez inne branże. To właśnie transport umożliwia rozwój każdej firmie, która nastawiona jest na ekspansje na coraz szerszy rynek – w tym również rynek zagraniczny. Przy transporcie towarów za granice konieczne jest jednak przeprowadzenie ich przez odprawę celną. Jak wygląda ten proces?

Odprawa w procedurze uproszczonej

Jakiś czas temu wprowadzono możliwość przejścia odprawy celnej towarów w procedurze uproszczonej. Zakłada ona, że odpowiedzialność za dopełnienie większości części formalnej przeniesiona zostaje na wyspecjalizowane agencje celne, takie jak firma Net Cargo – do zadań urzędu celnego, który jest instytucją państwową, należy jedynie kontrola zgłoszeń, których dokonuje agencja celna. Plusy takiego rozwiązania są nie do przecenienia. Po pierwsze całość odprawy celnej zajmuje mniej czasu, co jest bardzo istotne dla firmy zlecającej transport zagraniczny towaru. Po drugie pozwala ona znacząco zmniejszyć koszty odprawy.

Import towaru

To, jak przebiega odprawa celna uzależniona jest od tego, czy towar jest importowany, czy eksportowany. Zacznijmy od importu, w którym cała procedura rozpoczyna się od odbioru dokumentów przewozowych i ich weryfikacji. Następnie przygotowywany jest dokument SAD i obliczana jest kwota należności celno-podatkowych. Kolejny etap odprawy to zawiadomienie urzędu celnego. Dopiero po uzyskaniu od UC odpowiedzi możliwe jest przeprowadzenie kolejny etapów odprawy, czyli:

  • Rozładunku i rejestracji towaru
  • Obliczenie długu celnego
  • Złożenie do UC dokumentów tranzytowych
  • Zwrócenie dokumentów tranzytowych przewoźnikowi po ich potwierdzeniu
  • Przygotowanie dokumentów uzupełniających SAD
  • Weryfikacji powiadomienia i wysłanie potwierdzenia o decyzji nt. towaru
  • Rejestracja dokumentów tranzytowych i uzupełniających dokumentów SAD

Po zakończeniu całej procedury towar trafia do odbiorcy, który musi potwierdzić zgodność otrzymanej dokumentacji ze stanem faktycznym ładunku.

Eksport towaru

Po załadowaniu towaru, który ma zostać wysłany za granicę przygotowywane są dokumenty wysyłkowe, które następnie kontrolowane są przez agencję celną. Jej zadanie jest również nałożenie zamknięć celnych. W dalszym etapie agencja wysyła zgłoszenie do UC i przygotowuje dokumenty SAD i EUR. Po zalegalizowaniu EUR, złożeniu pieczęci na wszystkich dokumentach i dokonaniu wpisów do rejestrów, dokumenty zostają przekazane do Urzędu Celnego. Zanim towar zostanie przepuszczony przez granicę i skierowany do odbiorcy, wewnętrzna jednostka administracji celnej weryfikuje powiadomienie i decyzję w sprawie odprawy towaru.