kontenery na odpady

Odpady budowlane – jak się ich pozbyć?

Każdy remont domu wiąże się z różnego rodzaju odpadami budowlanymi. Wśród odpadów największą ich ilość stanowi gruz. Trzeba wiedzieć, że gruzu, jak i większości odpadów budowlanych nie można składować w dowolny sposób. Nie można ich także wyrzucać do tradycyjnych pojemników na świecie. Szykując remont domu, warto jest się zatem zapoznać z informacjami na temat możliwości składowania i wywozu odpadów budowlanych.

Składowanie gruzu

Jak wspomniano, każdy remont domu wiąże się z dużą ilością odpadów budowlanych. Najczęściej jest to gruz, cegły czy pustaki. Tego typu odpadów nie można wyrzucać do tradycyjnych pojemników na śmieci. Jasno zabraniają tego przepisy prawne. Za wyrzucenie odpadków do pojemników komunalnych grozi kara grzywny. Ponadto tego typu odpadów nie można także w dowolny sposób składować na swojej własnej posesji. Wszelkie odpady budowlane muszą trafić do odpowiedniego skupy tego typu materiałów. Takie punkty funkcjonują w każdej gminie, a w przypadku większych aglomeracji jest ich nawet kilka. Prawidłowe składowanie odpadów budowlanych w wyznaczonych do tego punktach ma ogromne znaczenie dla środowiska. Odpady te można bowiem poddać recyklingowi. Wszelkie odpady budowlane, po ich skruszeniu, są ponownie wykorzystywane w budownictwie. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć w jaki sposób prawidłowo składować odpady budowlane oraz w jaki sposób je wywozić.

Składowanie odpadów budowlanych

Odpady budowlane, w tym gruz, zawsze muszą być wywiezione do odpowiedniego punktu skupującego tego typu materiały. Zanim jednak odpady zostaną wywiezione, muszą być one prawidłowo składowane na posesji. Do tego celu konieczne będą kontenery na odpady. Na rynku funkcjonują firmy, które oferują wynajem tego typu kontenerów, a następnie ich wywóz. W związku z tym nie ma konieczności zakupu takiego kontenera na własność. Można go po prostu wynająć na czas remontu. Co ważne, dostępne są kontenery o różnej wielkości. Można je zatem dobrać do spodziewanej ilości odpadów budowlanych. Jeśli nie spodziewamy się ich dużo, zamiast kontenerów wynająć można zbiorniki na odpady.

Wywóz odpadów budowlanych

Składowanych w kontenerach odpadów budowlanych nie trzeba wywozić na własną rękę. Często jest to zresztą niemożliwe. Można w takich przypadku skorzystać z usług profesjonalnej firmy. Najczęściej jest to ta sama firma, od które wynajęto kontener lub zbiornik. Koszt takie usługi uzależniony jest od ilości zgromadzonych odpadów oraz od tego ile razy dana firma będzie musiała taki wywóz zrealizować. Ważne jest jednak, że osoba przeprowadzająca prace remontowe nie musi martwić się problemem składowania i wywozu odpadów.