Oczyszczalnia przemysłowa

Oczyszczalnie ścieków do stacji benzynowych

Biologiczne oczyszczalnie ścieków przy budynkach mieszkalnych to bardzo skuteczne rozwiązanie, nie dziwi więc fakt, iż staje się ono coraz bardziej popularne. Szczególnie zaś na terenach, które pozbawione są instalacji kanalizacyjnej. Czy ekologiczna oczyszczalnia ścieków dla stacji benzynowych może także stanowić dobre rozwiązanie? Czy poradzi sobie z ilością ścieków, jaka będzie produkowana przez stację benzynową z punktem gastronomicznym?

Odprowadzanie ścieków ze stacji benzynowej

Stacje benzynowe, z uwagi na swoją funkcję oraz przeznaczenie, należą do obiektów, które bardzo często zlokalizowane są przy drogach.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie w Łodzi, która specjalizuje się m.in. w produkcji oraz montażu biologicznych przemysłowych oczyszczalni ścieków: „Stacje benzynowe zazwyczaj budowane są w miejscach, pozbawionych innej zabudowy, a co za tym idzie również sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie ścieków z takich obiektów staje się więc problematyczne. Kwestię tę można rozwiązać na dwa sposoby – wywożąc regularnie szambo lub budując własną oczyszczalnię ścieków. Wywóz szamba zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami i nie jest wygodnym ani komfortowym rozwiązaniem, szczególnie kiedy przy stacji znajduje się także punkt gastronomiczny. Stąd warto zainwestować w ekologiczną oczyszczalnię ścieków w wersji przemysłowej, dedykowanej dla tego typu punktów. Taka inwestycja stanowi bowiem jednorazowy wydatek, a zapewnia wygodę i komfort użytkowania na lata oraz sprzyja środowisku naturalnemu.”

Oczyszczalnia przemysłowa

Oczyszczalnia ścieków, która ma obsłużyć stację benzynową, zarówno z punktem gastronomicznym, jak i bez niego, musi być zatem wybudowana w wersji o przeznaczeniu przemysłowym. Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma bowiem inne zadania do zrealizowania. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków przede wszystkim wyróżnia się znacznie wyższą wydajnością. Dalej – jest ona przystosowana do zróżnicowanego ruchu użytkowników, odwiedzających stację oraz ewentualny punkt gastronomiczny. Przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługuje zazwyczaj określoną z góry liczbę domowników. W przypadku stacji benzynowej zaś trudno jest określić dokładną liczbę gości. Oczyszczalnia przemysłowa jest więc projektowana w taki sposób, aby być wydajną bez względu na liczbę osób.

Ponadto, jeśli na stacji funkcjonuje punkt gastronomiczny, to oczyszczalnia przemysłowa musi wyposażona w dodatkowy separator, który będzie się rozprawiał ze ściekami, pochodzącymi z kuchni takimi jak np. tłuszcze.

Jak wygląda działanie takiej oczyszczalni ścieków w praktyce?

Działanie biologicznej oczyszczalni przemysłowej, podobnie jak tej w wersji przydomowej, opiera się na zamianie ścieków w płyn, który swym wyglądem przypomina wodę i jest, równie jak ona, nieszkodliwy. Płyn zaś odprowadzany jest do gruntu lub wykorzystywany w innym celu. Odprowadzanie płynu odbywa się przy użyciu specjalnie stworzonego drenażu. Jeśli zaś chodzi o cel, w jakim płyn może zostać wykorzystany, to świetnym pomysłem jest np. stworzenie na terenie zielonym przy stacji oczka wodnego, które zasilane będzie właśnie dzięki płynowi, pochodzącemu z oczyszczalni.