Ocena bezpieczeństwa maszyn

Ocena bezpieczeństwa maszyn – jakiego sprzętu dotyczy?

Każdego roku dochodzi do wielu wypadków związanych ze sprzętem roboczym, w szczególności z ciężkimi maszynami. Wiele z nich jest poważnych, a niektóre są śmiertelne. Ocena bezpieczeństwa maszyn ma na celu ograniczenie, a nawet i zniwelowanie sytuacji, w których ludzkie życie mogłoby być zagrożone. Odbywa się ona w licznych przedsiębiorstwach z różnych branż i dotyczy szerokiego zakresu sprzętów.

Jaki sprzęt podlega ocenie?

Prawie każdy sprzęt używany przez pracownika podczas wykonywania przez niego zadań może generować problemy zdrowotne lub wpływać na komfort pracy. Ocena bezpieczeństwa maszyn skupia się przede wszystkim na tej pierwszej grupie, jednak przeanalizowanie nawet tych z pozoru niegroźnych sprzętów, często może przełożyć się pozytywnie na efektywność, a tym samym na zyski przedsiębiorstwa.

Ważne! Ocena bezpieczeństwa maszyn i BHP to nie tylko usuwanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, ale również określenie procesów, które długofalowo mają negatywny wpływ na pracowników.

Urządzenia, które mogą podlegać ocenie, to między innymi:

  • maszyny, takie jak piły tarczowe, drukarki, spawarki, wiertarki, kserokopiarki, frezarki, ciągniki, wywrotki, prasy elektryczne;
  • narzędzia ręczne, takie jak śrubokręty, noże, piły ręczne i tasaki;
  • urządzenia do podnoszenia, takie jak wózki podnośnikowe, podnoszone platformy robocze, podnośniki pojazdów,
  • inny sprzęt, taki jak drabiny, myjki ciśnieniowe.

Więcej na temat tego, dlaczego ocena bezpieczeństwa maszyn jest tak istotnym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, można przeczytać na stronie https://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we.

Kto jest odpowiedzialny za sprzęt roboczy?

Pracodawcy i ci, którzy kontrolują sprzęt roboczy (np. osoby wynajmujące urządzenia, nawet te najprostsze), ponoszą pełną odpowiedzialność za maszyny do użytku w pracy. Oznacza to, że zarówno niewiedza pracowników, jak i wady konstrukcyjne nie zmniejszą winy przedsiębiorców lub innych osób, których zadaniem było dbanie o urządzenia.

Ocena bezpieczeństwa maszyn jest więc niezbędnym krokiem do tego, by należycie skontrolować stan urządzeń, jak również ustalić zakres prac i kompetencje pracowników, które pozwolą na korzystanie z maszyny bez narażenia ich zdrowia i życia.