Obsługa koparki

Obsługa koparki – jak zdobyć uprawnienia?

Operator koparki to praca, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wymaga również precyzji i koncentracji. Ma charakter usługowy i wiąże się z obsługą maszyn przeznaczonych do realizowania robót ziemnych. Osoba, która chce pracować w tym zawodzie bez trudu znajdzie zatrudnienie na różnego rodzaju placach budowy lub w górnictwie. Możliwe jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W jaki sposób zdobywa się uprawnienia do obsługi tego typu pojazdów?

Obsługa koparki – co trzeba wiedzieć o kursie?

Aby móc świadczyć usługi konieczne jest ukończenia 18 roku życia, dobry stan zdrowia i oczywiście odpowiedni kurs. Niezbędne jest też przynajmniej podstawowe wykształcenie. Jeśli chodzi o same uprawnienia, konieczne jest odbycie kursu na operatora koparki lub koparko-ładowarki. Wcześniej trzeba jednak dostarczyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające nasz stan zdrowia i możliwość pracy w zawodzie. W zależności od typu urządzeń jakie chcemy obsługiwać, kursy można podzielić na różne rodzaje.

  • Koparki jednonaczyniowe klasy III – decydując się na takie szkolenie, uzyskamy uprawnienia pozwalające nam na obsługę maszyn o wadze do 25 ton.
  • Koparki jednonaczyniowe klasy I – w tym przypadku osoba, która ukończy kurs może obsługiwać wszystkie typy jednonaczyniowe, bez względu na ich wagę, moc itp.

Oprócz tego, można uzyskać uprawnienia na koparko-ładowarki klasy III, koparko-spycharki klasy III, koparki wielonaczyniowe i wielonaczyniowe łańcuchowe.

Jak wygląda kurs?

Niezależnie od klasy maszyn, konieczne jest zdanie zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. W pierwszej części kursanci zdobywają wiedzę m.in. na temat budowy pojazdów, ich działania oraz przepisów BHP. Część praktyczna to już obsługa maszyn. Kurs kończy się egzaminem państwowym, przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik, otrzymują świadectwo, wpis w książce operatora oraz państwowe uprawnienia.

Dowiedz się więcej: koparki Rzeszów