O co pytać w ankiecie zadowolenia pracownika?

Ankiety zadowolenia pracowników pomagają pracodawcom w podejmowaniu decyzji służących całej firmie. Zadowolona załoga to również lepsza kondycja przedsiębiorstwa, ponieważ jest to jeden z najważniejszych zasobów. Aby dowiedzieć się, co sądzą pracownicy na temat firmy oraz warunków pracy, można przeprowadzić ankietę zadowolenia. O co warto w niej zapytać?

Aktualnie przygotowanie ankiety zadowolenia pracowników nie jest trudne – w tym celu wykorzystać można specjalny generator ankiet on-line, który dostarcza narzędzia przeznaczone do przygotowania pytań, a także do ich przekazania ankietowanym i do analizy otrzymanych odpowiedzi. Z takich generatorów firmy korzystają obecnie bardzo często, ponieważ dzięki nim mogą błyskawicznie przygotowywać ankiety własnoręcznie, a tym samym mogą też szybko wdrożyć w życie strategie mające na celu poprawę w związku z otrzymanymi rezultatami.

Także z wykorzystaniem takich generatorów możliwa jest do wykonania ankieta zadowolenia pracownika. Zawiera się w niej najczęściej pytania dotyczące opinii pracownika na temat jego stanowiska pracy, warunków pracy czy atmosfery.

Przykładowe pytania ankiet satysfakcji pracowników:

  • Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w firmie?
  • Czy według Pana/Pani w firmie jest budowana atmosfera sprzyjająca pracy?
  • Czy przełożeni mają wpływ na Pana/Pani postawę wobec pracy?
  • Czy wysokość Pana/Pani pensji jest satysfakcjonująca?
  • Czy zna Pan/Pani system wynagrodzeń obowiązujący w firmie?
  • Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród?
  • W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani zostać nagrodzony/a za dodatkowe osiągnięcia w pracy?
  • Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a z warunków/środowiska pracy?
  • Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a z poczucia pewności pracy?

Ankietowani najczęściej mają do wyboru kilka odpowiedzi na pytanie, na przykład w przypadku powyższych pytań są to odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie, ani tak, ani nie, ale również listę odpowiedzi można poszerzyć lub zastosować skalę punktową, na przykład od 0 do 10.