Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych przedsiębiorców

Podczas składania przez przedsiębiorców rocznych zeznań podatkowych, może pojawić się szereg różnorodnych błędów. Począwszy od złego rozliczenia strat za lata ubiegłe, aż po niewłaściwie obliczone zaliczki wpłacone za dany rok podatkowy. Często zdarzają się nieprawidłowości przy podawaniu adresu, braki w wymaganych załącznikach do zeznań podatkowych, czy brak podpisów na dokumentach. Do jakich błędów dochodzi najczęściej?

Czym są roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorstw?

– „Roczne zeznania składane przedsiębiorców są dużo bardziej złożone oraz skomplikowane niż PIT dla osoby, która zatrudniona jest na etacie. To sprawia, że nie trudno jest o popełnienie błędu. Nieliczne pomyłki urzędnicy są w stanie sami skorygować, jednak ich duża ilość wymaga osobistego stawienia się do urzędu w celu złożenia wyjaśnień” — zauważa specjalista z Biura Rachunkowego AKRO S.C.

Przedsiębiorcy, którzy sami rozliczają firmę, mogą popełnić różnego rodzaju błędy. Wśród najczęściej pojawiających się można wymienić:

  • błędne rozliczenie zaliczek,

  • odliczenie całości strat,

  • brak dostarczenia istotnych załączników.

Jakie najczęściej błędy popełniają przedsiębiorcy?

Jednym z najczęściej popełnianych przez właścicieli firm pomyłek jest niewłaściwe uzupełnienie pól dotyczących zaliczek. Przedsiębiorcy bardzo często mylą informacje w PITach 36 oraz 36L. Te odnoszą się bezpośrednio do zaliczek wpłaconych w ciągu roku i zaliczek należnych. Zgodnie z dokumentem, w odpowiednich polach należy wpisać sumę zaliczek, które zostały przez przedsiębiorcę wpłacone faktycznie. W przypadku części D oraz J dokumentu PIT 36 (oraz D i I w PIT 36-L) konieczne jest uzupełnienie sumy zaliczek należnych. Przed uzupełnieniem konkretnych informacji konieczne jest również dokładne sprawdzenie wpłat lub przelewów. To wpływa na dokładną weryfikację kwot i wpisanie ich rzeczywistych wartości.

Wielu przedsiębiorców błędnie odlicza całość strat. Każdy z nich ma możliwość obniżenia swojego dochodu o poniesione przez niego straty. Zgodnie z prawem, w jednym roku podatkowym możliwe jest odliczenie maksymalnie połowy z nich.

Istotną kwestią są również odpowiednie załączniki. Osoba fizyczna, która prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy wykazała jakiekolwiek przychody, powinna złożyć zeznanie podatkowe. Dodatkowo konieczne jest załączenie dodatkowego dokumentu, jakim jest PIT/B, który również jest wymagany niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów.

Najczęstszy błąd? Brak dokładności

Jak podkreślają sami urzędnicy, najczęściej drobne błędy podczas składania zeznań podatkowych wynikają także z braku uwagi przy wypełnianiu dokumentów przez przedsiębiorcę. Niezaznaczenie w odpowiednim miejscu krzyżykiem, w jakim celu składa się zeznanie, czy brak podpisu — zdarzają się nagminnie. Często jest to wynik pośpiechu w związku z brakiem czasu. Z tego samego względu coraz większa liczba właścicieli decyduje się na korzystanie z usług biura rachunkowego, które czuwa nad tym, aby wszystkie dokumenty były zgodne z wymaganiami.