zbiorniki Kingspan

Magazynowanie oleju opałowego

Zasilanie centralnego ogrzewania kotłem olejowym jest wygodne i tanie, nic więc dziwnego, że wciąż zyskuje na popularności. Decyzja o wyborze tego rodzaju ogrzewania pociąga za sobą konieczność przygotowania odpowiedniej kotłowni i magazynu na olej. Jako paliwo ciekłe, olej opałowy wymaga stosowania specjalnych zbiorników, zapewniających pełne bezpieczeństwo i zapobiegających wyciekom.

Właściwy sposób magazynowania oleju opałowego opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem budując domowy system grzewczy z kotłem olejowym, trzeba przestrzegać przepisów tej właśnie ustawy.

Zbiorniki na olej opałowy w świetle ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, olej opałowy o temp. zapłonu powyżej 55oC może być magazynowany w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych lub podziemnych. Zbiornik z olejem powinien znajdować się przy budynku lub w jego wnętrzu, ale w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym. Pomieszczenie techniczne do magazynowania oleju może znajdować się w piwnicy lub na najniższej kondygnacji naziemnej.

„Budując magazyn na olej opałowy, można sięgnąć po jeden zbiornik odpowiedniej wielkości, a w razie potrzeby połączyć kilka zbiorników w większą baterię o pojemności max. 100m3 – mówi specjalista z przedsiębiorstwa MiM Mariusz Mańkowski. Ważne jest przy tym, by do budowy baterii wykorzystać zbiorniki tej samej wielkości i rodzaju.”

Zbiornik musi być wyposażony w układ przewodów służących do napełniania i odpowietrzania oraz pobierania oleju do kotła. Ważnym elementem jest też sygnalizator poziomu napełnienia. Urządzenie to pozwala w prosty sposób kontrolować poziom oleju w zbiorniku.

Jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy

Jeśli zbiornik na olej znajduje się w tym samym pomieszczeniu co kocioł, jego objętość nie może przekraczać 1m3. Zbiornik musi być oddzielony od kotła odpowiednią ścianą i oddalony od niego o co najmniej 1m.

Kolejną ważną kwestią jest rodzaj zbiornika. Jak wspomnieliśmy już we wstępie, musi on zapewniać pełną ochronę przed wyciekiem. Dlatego w sytuacji, gdy właściciel domu decyduje się na montaż zbiornika jednopłaszczowego, konieczne będzie zastosowanie specjalnych wanien wychwytujących. Wygodniejsze jest stosowanie zbiorników dwupłaszczowych, w pełni eliminujących ryzyko powstania wycieku, które nie wymagają stosowania dodatkowych izolacji.

Obecnie za najlepsze rozwiązania do magazynowania oleju opałowego uważane są zbiorniki Kingspan. W ofercie producenta znajdziemy zarówno tańsze zbiorniki jednopłaszczowe, jak i te z podwójnymi ścianami do stosowania wewnątrz budynków i poza nimi. Szeroki wybór pojemności oraz kształtów zbiorników pozwala na dopasowanie ich do praktycznie każdego magazynu oleju opałowego.