wezwanie do zapłaty

Klient nie płaci? Wyślij ostateczne wezwanie do zapłaty!

Wartość zadłużenia Polaków rośnie w zastraszającym tempie. Problem nieuregulowanych w terminie faktur dotyka tym samym coraz większej ilości przedsiębiorców. Wysłanie ostatecznego przesądowego wezwania do zapłaty do proste i skuteczne rozwiązanie w walce z nieuczciwymi kontrahentami.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest?

Wysłanie wezwania do zapłaty to z reguły pierwszy krok w realizowanej przez wiele firm strategii odzyskiwania długów. W praktyce przybiera ono formę oficjalnego pisma skierowanego do dłużnika. Jest ono formą przypomnienia o konieczności spłaty zobowiązania w ściśle określonym czasie. W przypadku późniejszego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego będzie stanowiło potwierdzenie tego, że podjęte zostały próby polubownego rozwiązania sporu.

Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty?

W polskim systemie prawnym nie istnieje sztywny katalog wytycznych dotyczących tego jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty. Wystarczy szybki rzut oka na wyniki wyszukiwania w zwykłej przeglądarce, by przekonać się, że w sieci nie brakuje darmowych wzorów wezwań do zapłaty. Warto jednak pamiętać o tym, że skuteczność tego pisma uzależniona jest od jego treści. Skorzystanie z pierwszego lepszego wzoru może przynieść odwrotny efekt do zamierzonego. Lakoniczne pismo skierowane do dłużnika nie spowoduje spłaty należności. „Uodporni” go jednak na tego rodzaju oficjalne pisma.

Wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać?

Kierując do klienta pismo wzywającego do spłaty zadłużenia należy możliwie najbardziej precyzyjnie określić wszystkie przesłanki mogące w szybki sposób zidentyfikować konkretne zobowiązanie.

Dłużnika należy zatem poinformować o jego wysokości, wymaganym terminie spłaty oraz przewidywanych konsekwencjach związanych z niezastosowaniem się do tego żądania. Warto również pamiętać o tym, by pismo zawierało konkretne wskazanie podstawy zadłużenia (np. dokładny numer faktury) oraz preferowaną formę jego spłaty (np. rachunku bankowego wierzyciela).

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Zarówno doradcy firm windykacyjnych, jak i przedstawiciele środowiska prawniczego są zgodni, co do tego, że wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dobrze byłoby jednak wzmocnić ten przekaz poprzez równoczesne skierowanie analogicznego komunikatu w formie mailowej. Warto pamiętać o tym, że elektroniczna komunikacja z dłużnikiem staje się coraz bardziej popularna, co widać na przykładzie tego, jak szybko rozwijają się platformy windykacyjne oferujące rozwiązania z zakresu windykacji on-line.

Czy wezwanie do zapłaty musi podpisać prawnik?

Z teoretycznego punktu widzenia nie istnieje wymóg sporządzenia wezwania do zapłaty przez kancelarie prawną. Pomoc prawna w tym zakresie niemal na pewno będzie wiązała się z wydatkiem rzędu minimum 250 zł. Wezwanie do zapłaty możemy więc wystosować samodzielne. Istotne, by było ono prawidłowo skonstruowane. Należy mieć jednak świadomość, że potencjał perswazyjny tego rozwiązania, będzie niestety znacznie mniejszy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto rozważyć skorzystanie z możliwości wspomnianych wcześniej platform windykacyjnych. Niektóry strony posiadają rozbudowane zaplecze specjalistycznych artykułów blogowych stanowiących bardzo praktyczną bazę wiedzy. Za ich pośrednictwem często możliwe jest zlecenie wysłania wezwania do zapłaty przez kancelarię prawną. Procedura odbywa się on-line, bez konieczności umawiania się na indywidualną konsultację prawniczą. Jednocześnie staje się znacznie tańszą, a równie skuteczną alternatywą dla tradycyjnej formy wysłania wezwania do zapłaty.