kancelaria prawna

Istota ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych w dobie atakujących nas z każdej strony mediów, jest ciągle przewijającym się tematem. Nadszedł czas, w którym świadomość społeczeństwa w tym względzie, również dość mocno urosła. Ochrona praw osobowych jest bardzo istotna ze względu na pewne zapisy prawne, dzięki którym każdy ma prawo do prywatności

Obecnie chyba każdy wie, czym jest RODO. Na początku warto jednak wspomnieć o tym, że według rozporządzenia RODO, danymi osobowymi, są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zapewne zastanawiacie się, na jakiej podstawie można zidentyfikować osobę fizyczną. Jeśli czujecie się niepewnie, kancelaria prawna z pewnością rozjaśni Wam ten temat. Tymczasem wracając do identyfikacji osób fizycznych. Sama identyfikacja odbywa się na podstawie numeru identyfikacyjnego, unikalnych cech fizycznych, umysłowych czy ekonomicznych. Czym są konkretnie, dane osobowe? Są to głównie pojedyncze informacje, do których zaliczamy między innymi, numer PESEL lub numer NIP. Należy zwrócić uwagę na to, że pojedyncze informacje, często nie są odpowiednim źródłem identyfikacji. Muszą one być zestawione z dodatkowymi informacjami i dopiero wtedy mogą pomóc w pełnej identyfikacji konkretnej osoby. Jak się okazuje, definicje prawne nie określają jednoznacznie, które informacje są potrzebne do identyfikacji konkretnej osoby. Nie jest jasno określone, które informacje uważane są za dane osobowe. Co za tym idzie, definicje prawne doprowadzają do sytuacji patowej. Dzieje się tak, ze względu na fakt, iż nie wiadomo czy dana informacja jest już cechą osobową, czy też nie. Obecnie ważną rolę pełnią również organy, sprawdzające, czy nasze dane osobowe są odpowiednio chronione. Czym jest ochrona danych osobowych? Jest to nic innego, jak ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez przedmioty, które nimi dysponują. Ochrona ta dotyczy pojedynczych informacji, jak i całych zbiorów. Po co nam ta cała ochrona? Wynika ona z zapisu prawa, które mówi o tym, że każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Kancelaria prawna jest niezbędnym elementem w całej machinie ochrony praw osobowych. Celem ochrony praw osobowych jest zabezpieczenie ich przed wyciekiem, kompletną utratą lub niepowołanym dostępem. Niestety w przypadku nieodpowiedniej ochrony danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione, może dojść do nieprzyjemnych sytuacji. Ciekawym faktem jest informacja, że przepisy nie określają jasno, jakiego rodzaju zabezpieczenia są skuteczne. Warto zwrócić uwagę na to, że zabezpieczenie, które dobrze się sprawdza małym biurze rachunkowym, niekoniecznie się sprawdzi z dużej korporacji. Dlatego, należy odpowiednio dobierać rodzaje zabezpieczeń, do rodzaju zapotrzebowania oraz rodzaju firmy. Kancelaria prawna jest dobrym wsparciem dla osób oraz firm, które potrzebują odpowiedniego rodzaju informacji.