Sprężarki powietrza

Instalacja sprężona powietrza – jak wygląda jej przebieg?

Sprężone powietrze to niezwykle popularny nośnik energii. Aby zachować ergonomiczność, efektywność oraz wydajność działającego w oparciu o to medium systemu, należy zadbać o jego prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. Jak wygląda przebieg instalacji sprężonego powietrza?

Budowa i zastosowanie

Instalacja sprężonego powietrza służy do rozprowadzania powietrza sprężonego na całym obszarze rurociągu technologicznego – począwszy od sprężarki, aż po punkty odbioru. Jej przebieg obejmuje określoną ilość powietrza, a także ustalony czas jego przepływu oraz konkretne ciśnienie. Instalacja sprężonego powietrza składa się przede wszystkim z kompresorów wyposażonych w odpowiedni system sterowania oraz regulacji. Sprężarki powietrza uzupełnione są systemami uzdatniającymi powietrze – w tym filtrami, cyklonami czy osuszaczami. W skład instalacji wchodzą też zbiorniki ciśnieniowe oraz rurociągi, przeznaczone do dystrybucji sprężonego powietrza.

Zastosowanie tych wyjątkowo rozbudowanych systemów jest bardzo wszechstronne. Sprężarki powietrza wykorzystywane są w przemyśle w formie napędu do szlifierek, wiertarek, urządzeń do piaskowania, sprzętu do malowania natryskowego czy kluczy pneumatycznych. Powszechnie instalacje te spotykane są również w warsztatach samochodowych i mechanicznych.

Urządzenia i rurociągi

W zależności od wymagań całego systemu oraz jego planowanego zastosowania, sprężarki powietrza oraz pozostałe elementy instalacji dopasowywane są do jej warunków indywidualnie. Kluczowe znaczenie ma właściwe rozplanowanie rurociągów oraz ich prawidłowy montaż. W przypadku nieodpowiedniego rozmieszczenia i połączenia rur, system może generować różne problemy na etapie eksploatacji. Straty powietrza wynikają najczęściej z braku szczelności, podczas gdy straty energii powodowane są postępującymi spadkami ciśnienia.

Dobierając średnicę rurociągu należy przede wszystkim pamiętać, że prędkość powietrza w rurociągu głównym nie może przekraczać 10m/s, a na odejściach od maszyny – 15 m/s. Jeżeli średnica rurociągu będzie zbyt mała, wystąpić mogą znaczące spadki ciśnienia. Przekłada się to na wymuszenie pracy sprężarki powietrza na ciśnieniu wyższym, a tym samym zwiększeniu poboru energii i obniżenie ekonomiczności systemu.

Zawory odcinające i odwadniacze

W instalacji sprężonego powietrza również należy przeprowadzać prace modernizacyjne lub naprawcze. Aby wykonywać je bez konieczności odłączania systemu w całości, należy pamiętać o zastosowaniu specjalnych zaworów odcinających. Mają one szczególne znaczenie gdy instalacja jest intensywnie eksploatowana, stosunkowo rozległa i dość skomplikowana. Ważnym elementem systemu są również odwadniacze. Wskazane jest, aby funkcjonowały przy wszystkich stanowiskach odbioru powietrza. Pod wpływem różnicy temperatur powietrze w instalacji ulega skraplaniu – powstała w ten sposób woda usuwana może być właśnie poprzez odwadniacze powietrza. W pewnych sytuacjach, nawet niewielka ilość wilgoci może wywołać spore uszkodzenia, np. w przypadku pracy ze sprzętem elektronicznym.

Uzdatnianie sprężonego powietrza

Istotnym etapem w przebiegu instalacji jest proces uzdatniania sprężonego powietrza. Najpierw jest ono osuszane, po czym następuje filtracja zanieczyszczeń oraz proces odolejania. W instalacji mogą znajdować się cząstki stałe, np. w postaci zgorzelin, kurzu czy elementów uszczelnień. Olej pochodzi zwykle ze ścianek przewodów lub sprężarki, natomiast woda z powietrza zasysanego przez sprężarki powietrza. Etap filtracji pozwala na usunięcie większości cząstek stałych, a także większych cząstek oleju oraz wilgoci.

Proces odolejania odbywa się za pomocą odolejaczy. Separatory odpowiadają za oddzielenie kropel oleju poprzez ich wytrącanie, a następnie swoją prace wykonują filtry, np. z wkładem węgla aktywnego. Prawidłowy przebieg tych procesów pozostaje nie bez wpływu na poprawę żywotności poszczególnych elementów systemu, a także zwiększenie trwałości pneumatyki oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii.