rynek francuski

Firmy zagraniczne a reprezentant we Francji – co trzeba wiedzieć?

Każda firma zagraniczna, która chce wejść na rynek francuski, ma do wyboru trzy podstawowe opcje. Zanim zdecydujemy się na konkretną, trzeba zastanowić się nad stopniem niezależności, jaki chcemy dać swojemu podmiotowi we Francji.

Wejście na rynek francuski

Pierwszą opcją jest przedstawiciel we Francji lub biuro łączności. Należy pamiętać,
że nie jest to odrębna osoba prawna. Nie może zatem podejmować działań
handlowych, za to uprawniona jest do: działalności polegającej na pozyskiwaniu
klientów, działalności o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym względem
inwestora, reklamy. Umowy oraz faktury muszą być podpisane przez osoby, które
zostały do tego uprawnione w imieniu inwestora. Biuro lub reprezentant we Francji
mogą zatrudniać pracowników lub otworzyć rachunek w banku. Nie podlegają
przepisom odnoszącym się do podatku VAT czy podatku od spółek.
Reprezentant we Francji jest osobą szczególnie konieczną w przypadku
zagranicznych przewoźników. Od momentu, gdy została wdrożona ustawa Loi
Macron, skończyła się taryfa ulgowa – kary mogą wynieść nawet 2 tysiące euro.
Przedstawicielem może zostać osoba fizyczna lub prawna, a stosunki między nim a
przewoźnikiem reguluje umowa.

Zadania reprezentanta

Zadaniem reprezentanta jest m.in. przechowywanie dokumentów przewoźnika, komunikowanie się z francuskimi służbami kontrolnymi.
Alternatywą jest otwarcie oddziału, który będzie kierowany przez przedstawiciela
spółki-inwestora. Oddział dysponuje nieco szerszymi możliwościami niż biuro
łączności. Należy podkreślić jednak, że nie jest samodzielnym podmiotem prawnym.
Może natomiast dokonywać rozmaitych czynności handlowych, a co za tym idzie –
pozyskiwać zamówienia, podpisywać umowy handlowe czy wystawiać faktury.
Spółka-inwestor odpowiada za zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przed
oddział. By powstał oddział, możliwe jest przekształcenie biura handlowego. Podlega
on opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a także jest płatnikiem VAT.
Ostatnią opcją jest filia. Jest to spółka prawa francuskiego, do której konieczne jest
wniesienie przynajmniej pięćdziesięciu procent kapitału. Ewentualnie możliwe jest
nabycie istniejącej już spółki. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych opcji, filia posiada oddzielną osobowość prawną. To dlatego struktura ta ma mnóstwo korzyści,
m.in. pozwala na ograniczenie odpowiedzialności spółki-matki za zobowiązania
zależnej spółki, która działa we Francji. Spółka zależna ma możliwość ubiegania się
o przyznanie pomocy publicznej we Francji.