prace wykończeniowe

Etapy budowy domu jednorodzinnego.

Decydując się na budowę domu jednorodzinnego, musimy się do niej odpowiednio przygotować. Jeśli mamy już działkę, na której stanie nasz wymarzony dom, to czas wybrać projekt, który spełni nasze oczekiwania lub zamówić projekt dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb u architekta. Jakie są kolejne etapy budowy domu?

Formalności związane z rozpoczęciem budowy.

Posiadając projekt domu, możemy złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku dołączamy m.in. takie dokumenty jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne dostawy mediów, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500.

Budowa domu krok po kroku.

Pierwszy etap budowy domu.

„Zaczynamy od ogrodzenia terenu budowy. Następnie geodeta powinien wytyczyć dokładną lokalizację naszej nieruchomości. Teraz czas na fundamenty i budowę piwnicy, jeśli jest w projekcie. Po zaizolowaniu fundamentów należy rozprowadzić kanalizację poziomą i położyć podkład betonowy” – tłumaczy specjalista z mazowieckiej firmy budowlanej MAB-BUD II.

Etap drugi, czyli stan surowy otwarty.

Teraz budujemy ściany zewnętrzne i wewnętrzne, kładziemy stropy, stawiamy betonowe schody i budujemy komin. Następnie czas na więźbę dachową oraz pokrycie dachu wraz z orynnowaniem.

Etap trzeci – instalacje i tynki.

Na tym etapie zaopatrujemy dom w potrzebne instalacje – elektryczne, wodno-kanalizacyjne i, jeśli to konieczne, gazowe. To również czas na montaż stolarki drzwiowej i okiennej. Tak przygotowane wnętrze domu należy teraz otynkować. Podczas tego etapu zazwyczaj wykonuje się docelowe ogrodzenie oraz porządkuje teren budowy.

Etap czwarty, czyli prace wykończeniowe i montażowe.

Nadszedł czas na montaż urządzeń grzewczych – pieca, grzejników, ewentualnego kominka. Po czym przechodzimy do prac montażowych wewnątrz budynku takich jak kładzenie posadzek, biały montaż w łazienkach i ich wykończenie, wykończenie kuchni, docieplenie poddasza. Teraz już tylko wstawiamy drzwi wewnętrzne i malujemy ściany. Nadeszła też pora na prace na zewnątrz, to znaczy ocieplenie i otynkowanie domu.

Piąty etap to zakończenie budowy.

Nasz dom jest gotowy do zamieszkania, dlatego zawiadamiamy o zakończeniu budowy, składając wniosek do nadzoru budowlanego. Wniosek powinny uzupełniać takie dokumenty jak: dziennik budowy, dokumentacja odbioru przyłączy, kopie świadectwa energetycznego, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, oświadczenia kierownika budowy na temat zagospodarowania terenu przyległego i zgodności stanu budynku z projektem budowlanym oraz przepisami prawa. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy żadnej odpowiedzi od nadzoru budowlanego, oznacza to milczącą zgodę, czyli prawną możliwość zamieszkania w swoim nowym domu.