Znaki ewakuacyjne

Droga ewakuacyjna – jak ją oznaczyć?

Konieczność oznakowania dróg ewakuacyjnych wynika z obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wskazują one, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji osobom, które przebywają w tych budynkach, obiektach lub na danych terenach. Wzory znaków i zasady ich rozmieszczania na drogach ewakuacyjnych określają polskie normy. Znaki te muszą mieć odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania. Co warto wiedzieć o właściwym oznaczaniu dróg ewakuacyjnych?

Znaki ewakuacyjne: kolory i wzory

Znaki ewakuacyjne stosowane w Polsce to znaki o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, zawsze z zielonym tłem i białymi symbolami. Podstawowy, najprostszy znak to strzałka, która wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej. Bezpośrednio nad wyjściami, które są używane w przypadku zagrożenia, umieszczane są znaki z napisem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi, umieszczane są znaki przedstawiające postać biegnącego człowieka, którego sylwetka skierowana jest w odpowiednią stronę. Jeśli jest to konieczne, przy wyjściu umieszczany jest znak, który wskazuje, że drzwi należy przesunąć w celu otwarcia. Wskazuje kierunek otwierania drzwi przesuwnych. Trójwymiarowa strzałka skierowana w stronę osoby patrzącej na znak wskazuje, że drzwi należy pociągnąć, by je otworzyć. Strzałka w kierunku odwrotnym wskazuje, że drzwi należy pchnąć. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej przedstawia postać człowieka biegnącego do drzwi. Gdy na znaku znajduje się postać osoby na schodach, strzałka wskazuje kierunek do wyjścia schodami w górę lub w dół. Znak zaciśniętej w pięść dłoni, którą rozbijana jest szyba, jest wykorzystywany tam, gdzie zbicie szyby jest konieczne, by uzyskać do klucza, czy systemu otwarcia lub gdy niezbędne jest rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia.

Zasady rozmieszczania znaków do oznaczania dróg ewakuacyjnych

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Pirotoks z Katowic, główna zasada rozmieszczania znaków na drodze ewakuacyjnej mówi, że znaki powinny być widoczne z każdego miejsca, gdzie może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji. Przy projektowaniu i wykonaniu oznakowania należy zwracać uwagę na właściwym rozmieszczeniu znaków w stosunku do źródeł światła. W zależności od oświetlenia drogi ewakuacyjnej znaki mogą być wykonane na materiale fotoluminescencyjnym lub podświetlane. Te drugie stosowane są wszędzie tam, gdzie znaki na materiale fotoluminescencyjnym nie byłyby właściwie oświetlone przez długie okresy i nie mogłyby się naładować. Na koniec warto też wspomnieć o elewacyjnych znakach uzupełniających. Są to znaki nieobjęte normalizacją jak oznaczenie klucza do wyjścia ewakuacyjnego, miejsce zbiórki do ewakuacji, rękawa ratowniczego, czy pojemnika z maską ucieczkową.