Czym jest team building?

Team building to nic innego jak budowanie zespołu. Opiera się to przede wszystkim na rozmaitych formach integracji grupy, tak, aby jej członkowie dobrze się poznali, potrafili ze sobą współpracować, budowali pozytywne relacje oparte nie tylko na pracy.

Dla kogo team building?
O team building powinien zadbać każdy szef, a dobrym pomysłem jest również jego czynny udział w integracji zespołu. Głównym jego założeniem jest zbudowanie silnej, trwałej grupy, w której panują prawidłowe relacje, tylko zdrowa rywalizacja. Istotne jest to, aby nauczyć pracowników, że każdy ma swoje zadania w grupie, każdy posiada mocne oraz słabe strony. Pracownicy powinni umieć wspierać siebie nawzajem i wspólnie dążyć do wyznaczonych celów. Team building ma również zapobiec mobbingowi, który niestety coraz częściej pojawia się w zakładach pracy, a stanowi duże niebezpieczeństwo dla reputacji oraz funkcjonowania firmy. Istotne jest to, aby pracownicy potrafili pokojowo i kulturalnie rozwiązywać konflikty, które przecież zdarzają się wszędzie, nawet wśród najlepszych przyjaciół i najbardziej zgranej grupy.

Korzyści płynące z team buildingu
Korzyści wdrożenia team buildingu jest wiele. Niektóre pojawiają się bardzo szybko, inne są zauważalne dopiero po pewnym czasie. Oczywiście stopień osiąganych efektów zależy nie tylko od starań szefa, ale również od charakteru pracowników oraz ich doboru. Wszelkie jednak różnice pomiędzy członkami ekipy można przynajmniej w pewnym stopniu zniwelować za pomocą działań właśnie w zakresie team buildingu. Przede wszystkim wielką jego korzyścią jest to, że grupa integruje się, panują w niej pozytywne relacje, a dzięki temu pracownicy nie przychodzą do pracy jak za karę, czują się w niej dobrze, mają lepszy humor i pracuje im się o wiele lepiej. Pozytywnie wpływa to na cały zakład, produkcję itp. Z pewnością rzadziej dochodzi w takim zakładzie do dużych konfliktów, tak zwanego wyścigu szczurów, nękania, nagłych rezygnacji itp. Dzięki team buildingowi grupa może stać się bardzo silna, pełna energii, usatysfakcjonowania ze swojej pracy. O takiej firmie z pewnością będą krążyły dobre opinie, zarówno w internecie, jak i przekazach ustnych, co zaowocuje większym zainteresowaniem nią. Nowi pracownicy nie będą musieli obawiać się, że nie odnajdą się w zespole, bowiem dzięki imprezom integracyjnym będą mieli doskonałą okazję zaprzyjaźnić się ze współpracownikami.

Sposoby na team building
Team building wymaga dodatkowych aktywności, poza godzinami pracy. Niezbędne jest zorganizowanie jakiegoś wyjazdu integracyjnego, wysłanie pracowników na konferencję, przygotowanie dla nich specjalnych warsztatów itp. Doskonałym pomysłem mogą być warsztaty z udziałem psychologa, który będzie wiedział, w jaki sposób budować pozytywne relacje oraz jak naprawić ewentualne konflikty w grupie. Świetnie sprawdzają się też firmowe imprezy integracyjne czy aczkolwiek konieczne jest zadbanie o ich kulturalny przebieg. Warto mieć świadomość tego, że skandale nie są nikomu potrzebne i tylko zepsują obraz firmy oraz relacje między pracownikami. Imprezy integracyjne mogą być zorganizowane na różne sposoby, ale wcale nie tak łatwo przygotować coś, co nie okaże się tylko zwykłą popijawą. Warto zatem zlecić organizację takich imprez specjalnym firmom, zwłaszcza tym, które zajmują się jednocześnie organizacją team buildingu. Z ich usług można skorzystać również w celu przeszkolenia się z zakresu budowania dobrego zespołu. Firmy te oferują różnego rodzaju warsztaty, edutainment i są w stanie pomóc naprawić złe relacje między współpracownikami.