pożyczki od osób prywatnych

Czym są pożyczki prywatne?

Coraz bardziej powszechną formą w ostatnich latach stają się pożyczki pozabankowe, które nie wymagają wielu skomplikowanych formalności i bez problemu możne je znaleźć w internecie. Jedną z ich form są pożyczki prywatne.

Na czym polega pożyczka prywatna?

Zasada działania jest identyczna jak we wszystkich innych pożyczkach, co oznacza, że na podstawie zawartej umowy pożyczkodawca użycza pieniędzy pożyczkobiorcy. Ten ostatni zobowiązuje się zaś, że zwróci je – na określonych warunkach. Jednak różnice widać właśnie na poziomie warunków. Przy kredytach bankowych cały proces podlega ścisłej regulacji i opiera się na zawsze na z góry określonych zasadach. Natomiast przy pożyczkach prywatnych panuje trochę większa swoboda, a zasady ustalane są najczęściej przez konkretnego pożyczkodawcę (który jest osobą fizyczną). Pożyczkobiorcą może być zaś organizacja, firma albo osoba prywatna, a samo przekazywanie pieniędzy odbywa się bez żadnego pośrednika. Bardzo ważną informacją jest również ta, że można spotkać wiele stron internetowych, na których kontakt nawiązać mogą osoby dysponujące konkretnym kapitałem i potencjalnymi pożyczkobiorcy Taka giełda pożyczek prywatnych jest korzystna dla obu stron, gdyż pozwala na wymianę wiadomości i konkretne ustalenia.

Korzyści płynące z brania pożyczki od osób prywatnych

Ważne jest to, że pożyczkodawca może ustalić stosunkowo wysokie oprocentowanie, co mu się oczywiście opłaca. Natomiast osoba zaciągająca pożyczkę może zrobić to na zasadach bardziej dla niej korzystnych niż te w banku. Obie strony mogą kształtować zawieraną umowę, dzięki temu powstają zasady, które będą zadowalające dla każdego z nich. Jednak zawsze tego rodzaju umowa powinna być przejrzysta, a co najważniejsze – musi zawierać wszystkie zasady uregulowania zobowiązania. Żaden z zapisów nie może budzić wątpliwości co do terminu ostatecznej spłaty pożyczki i konsekwencji w przypadku braku jej terminowego uregulowania. Jak już było wspomniane wcześniej, nie ma tutaj z góry określonych zasad (jak w banku), pożyczkodawca może więc zażądać:
– zaświadczenia o dochodach,
– weksla,
– zabezpieczenia w postaci hipoteki.
Pożyczkobiorca musi być przygotowany na każdą z tych możliwości. jak więc widać, pożyczki prywatne na zyskanie potrzebnych pieniędzy bez zbyt wielu formalności.