Na czym polegają konsultacje BHP?

BHP to dziedzina, z którą mamy styczność praktycznie przez całe życie. Pierwsze zasady poznajemy w szkole, następnie na studiach. Zaczynając jakąkolwiek pracę musimy przejść przez odpowiednie szkolenia, w tym właśnie BHP. Choć pewne rzeczy wydają się oczywiste i niekoniecznie wymagające ciągłego ich przypominania, to właśnie praktyka pokazuje, że spora część pracodawców, jak i pracowników, wciąż nie zważa na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co gorsza, nie jest ich świadoma, a co za tym idzie, wciąż popełnia te same błędy.

Kodeks Pracy, a dokładniej mówiąc rozdział XI – Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, mówi o obowiązku nałożonym na pracodawców, którzy muszą przeprowadzać konsultacje BHP dla swoich pracowników. Za przeprowadzanie konsultacji odpowiedzialni są wyznaczeni przedstawiciele. Mogą to być związki zawodowe, komisja bhp czy też rada pracowników. Przedstawiciele muszą zostać wyłonieni w trybie oraz na zasadach określanych przez Kodeks Pracy.

Wedle prawa, pracodawca musi z pracownikami bądź przedstawicielami konsultować wszystkie działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności mowa o takich działaniach, jak:
– organizacja i wyposażenie w miejscu pracy – wszelkiego rodzaju zmiany, wprowadzone zmiany technologiczne, a także substancje i preparaty chemiczne, jeśli ich stosowanie może mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie ludzkie,
– ocena ryzyka zawodowego – pracodawca musi oceniać ryzyko zawodowe związane z poszczególnymi stanowiskami pracy, jak i ma obowiązek przekazywać w tym temacie informacje swoim pracownikom,
– tworzenie służby bhp lub też powierzanie poszczególnych zadań innym osobom, w tym wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy,
– szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przydzielanie wszystkim pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej.