odszkodowanie powypadkowe

Od czego zależy wysokość odszkodowania powypadkowego?

Odszkodowanie powypadkowe, niezależnie od tego, czy jest to świadczenie wyrównania uszczerbku za wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy lub delikt, stanowi skuteczną pomoc, która maksymalizuje szanse powrotu poszkodowanego do zdrowia. Rehabilitacja, specjalistyczne konsultacje bądź leczenie zachowawcze po wypadku często muszą być wdrożone jak najszybciej, dlatego koniecznie dowiedz się, od czego zależy wysokość odszkodowania.

Od czego zależy wysokość odszkodowania powypadkowego?

Na początku należy podkreślić, że wysokość odszkodowania zależy od rodzaju wypadku. I tak np. inne kwoty będą należały się poszkodowanym za wypadek w czasie pracy, a inne za wypadek komunikacyjny. Wynika to przede wszystkim z tego, że rodzaj zdarzenia powiązany jest z innymi organami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowania. Jeśli np. wypadek nastąpił w czasie pracy to jednorazowe odszkodowanie powypadkowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość świadczenia obwieszcza Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dany rok. Obecnie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 roku poszkodowany otrzymuje 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, jeśli np. orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy, a także niezdolność do samodzielnej egzystencji to jednorazowo poszkodowany otrzymuje 16 048 zł. Dodatkowo, jeśli ubezpieczony lub rencista w ramach wypadku w pracy poniesie śmierć, małżonek lub dziecko otrzyma jednorazowe odszkodowanie w wysokości 82 531 zł. Z kolei, jeśli odszkodowanie powypadkowe dotyczy wypadku komunikacyjnego, to dotyczy tylko szkód majątkowych. Dlatego też, jeśli poszkodowany chce uzyskać rekompensatę za utratę zdrowia, ból, zmianę planów itp. powinien zdecydować się o świadczenie innego typu, czyli tzw. zadośćuczynienie z OC sprawcy. W takich sprawach dochodzenie roszczeń toczy się podczas spraw sądowych i to osoba zgłaszająca się do sądu określa, o co konkretnie się ubiega oraz jakiej kwoty domaga się z tego tytułu.

Co jeszcze warto wiedzieć o odszkodowaniu powypadkowym?

– „Należy pamiętać, że uzyskanie odszkodowania powypadkowego nierzadko bywa trudne, dlatego też warto zdecydować się na pomoc doświadczonej firmy, która zajmie się procedurą, a w tym czasie poszkodowany będzie mógł rozpocząć leczenie” – podkreśla specjalista z Instytutu Medycyny Interwencyjnej z Warszawy.

Niestety, w niektórych przypadkach uzyskanie świadczenia może trwać miesiącami, a nawet latami, dlatego też warto wybrać firmę, która po wstępnej weryfikacji roszczenia, umożliwi jak najszybsze finansowanie leczenia, i bez względu na etap procesu odszkodowawczego, który toczy się niezależnie od postępowania medycznego.