Czego dotyczy ISO 14000?

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule – można powiedzieć, że grupa norm z rodziny ISO 14000 obejmuje zagadnienia związanie z dbałością o stan środowiska naturalnego.

Głównymi elementami w tej normie są system zarządzania środowiskowego (EMS), audity środowiskowe oraz etykiety i deklaracje środowiskowe. W tym artykule przybliżymy każdy z tych obszarów. A więcej szczegółów na temat samej normy ISO 14000 można przeczytać na stronie: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-iso14001

System Zarządzania Środowiskowego

Jest to część całego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje procesy, zasoby, narzędzia i środki, które mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Posiadanie EMS umożliwi realizowanie wymaganej polityki środowiskowej przez firmę. Głównym celem tego systemu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie takich działań, które jednocześnie będą w minimalnym stopniu szkodliwe dla środowiska, a także maksymalnie korzystne dla samej organizacji.

Audity środowiskowe

Audit to forma kontroli, czy dana norma została poprawnie wdrożona. Audyty wewnętrzne są prowadzone przez specjalnie przygotowanych do tego pracowników firmy lub osobę z zewnątrz z firmy audytorskiej. Mają one za zadanie na bieżąco sprawdzać efektywność wprowadzonych założeń normy ISO 14000, identyfikować obszary do poprawy oraz pomagać w ciągłym udoskonalaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego. Audyty zewnętrzne są wykonywane wyłącznie przez przedstawicieli jednostek certyfikujących i kończą się przyznaniem certyfikatu.

Etykiety i deklaracje środowiskowe

Zgodnie z normą są to stwierdzenia określające aspekty środowiskowe wyrobu lub usług. Mogą one przybierać formę oświadczenia, symbolu lub znaku graficznego na wyrobie lub naklejce na opakowaniu, w piśmiennictwie dotyczącym wyrobu, w biuletynach technicznych, w ogłoszeniu lub w reklamie. Wymienione wyżej trzy typy etykietowania, charakteryzujące się takimi cechami jak: dobrowolność, dokładność i sprawdzalność.

Etykiety są czytelnym znakiem dla klientów, że dany produkt posiada wysoką jakość ekologiczną.

Zapisz