Co zrobić z surowcami

Skupy złomu oraz surowców wtórnych działające w Polsce przyjmują szereg materiałów i produktów nienadających się do bezpośredniego użytku, które po  przerobieniu mogą zostać użyte ponownie.

Zakres skupowanych surowców jest różny i zależny od konkretnego skupu.

Do najczęściej skupowanych należą następujące grupy surowców:

  • papier
  • szkło
  • tworzywa sztuczne
  • metale kolorowe
  • metale szlachetne
  • złom stalowy
  • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, tzw. elektrośmieci

Poszczególne grupy surowców mogą być dodatkowo podzielone na podgrupy, obejmujące zazwyczaj materiały pod względem pochodzenia. Zazwyczaj skupy informują o tych, które z różnych powodów nie są przyjmowane. Często są to produkty łączące w sobie surowce różnego rodzaju. W przypadku kompletnych urządzeń przekazywane są one do odzysku cennych materiałów, a materiały nie nadające się do tego utylizowane.

W przypadku surowców takich jak papier, szkło czy tworzywa sztuczne, najczęściej skupowane są produkty będące zużytymi opakowaniami oraz odpadami poprodukcyjnymi. Dodatkowym wymogiem jest ich czystość, w szczególności od materiałów niebezpiecznych.

Znaczną cześć surowców wtórnych podlegających skupowi oraz recyclingowi stanowi złom żelaza i stali. Jeśli chodzi o metale, najczęściej skupowane są metale kolorowe oraz stopy metali. Zaliczane do nich są m.in. aluminium, miedź, mosiądz, cyna czy ołów. Do najbardziej cennych surowców wtórnych, które podlegają obrotowi na rynku są różnego rodzaju metale szlachetne oraz rzadkie.

Ceny skupu surowców wtórnych uzależnione są od ich wartości rynkowej. W przypadku wielu metali oraz stopów decyduje o tym cena ustalana na światowych giełdach. Surowce wtórne przyjmowane są zarówno od klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Cześć skupów oferuje wynajem własnych pojemników na surowce wtórne i ich późniejszy odbiór wraz z opróżnieniem.

Skup surowców wtórnych ma wymiar ekologiczny i ekonomiczny. Materiały nadające się do ponownego użytku nie zalegają na wysypiskach, a są używane ponownie, zmniejszając dzięki temu eksploatację złóż surowców mineralnych oraz zasoby innych materiałów.

Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na skupie i obrocie surowcami wtórnymi wymaga szeregu zezwoleń. Poza pozwoleniem na zbieranie odpadów, również decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W przypadku obrotu metalami kolorowymi obowiązkiem jest również ewidencjonowanie klientów dostarczających surowce.