Rekultywacja terenu

Co to jest rekultywacja terenu?

Działalność człowieka nierzadko ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Jednym z grzechów głównych przemysłu jest niezaprzeczalnie niszczenie gleb. Trudno zniwelować tego negatywne skutki, jednak da się je ograniczyć. Jak zagospodarować teren zniszczony przez człowieka? Odpowiedź jest prosta – należy postawić na rekultywację terenu, która jest ekologiczna i ekonomiczna. Dowiedz się, czym dokładnie jest i czemu ma zbawienny wpływ na przyrodę.

Czym jest rekultywacja terenu?

Tereny poprzemysłowe mają wyjątkowy charakter – często wiąże się z nimi jakaś historia. Niezwykły krajobraz, ukształtowanie obszaru, jak i uwarunkowania kulturowe nadają wyjątkowy klimat takim miejscom. Rekultywacja umożliwia ich szybkie przywrócenie właściwego stanu, jak i ochronę środowiska naturalnego z zachowaniem jego wyjątkowości. Dzięki temu takie miejsca mogą pełnić zupełnie nowe, wyjątkowe funkcje.

Czym dokładnie jest rekultywacja terenów? Pokrótce mówiąc, jest to naprawa obszarów zniszczonych lub zanieczyszczonych przez człowieka. Skuteczne odzyskiwanie walorów danego obszaru ma pozwolić na wydajne zagospodarowanie powierzchni. Specjalistyczne firmy, takie jak MK Explosion Sp. z o.o., przeprowadzają szereg procesów umożliwiających ponowne zagospodarowanie danego terenu w zupełnie inny sposób. Rekultywacja najczęściej składa się z 3 faz: dokumentacyjnej, technicznej oraz biologicznej.

Co obejmuje rekultywacja terenów?

Rekultywacja gruntów obejmuje między innymi:

  • wyrównanie powierzchni gruntu,
  • ukształtowanie rzeźby terenu,
  • utwardzenie powierzchni,
  • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych gleby,
  • umocnienie skarp,
  • odświeżenie gleby poprzez nawożenie jej świeżą warstwą,
  • zaoranie,
  • odtruwanie w przypadku skażonych rejonów,
  • budowę dróg,
  • zalesianie.

Rekultywacja terenu jest możliwa do zrealizowania z pomocą specjalistycznych firm, które kompleksowo zajmują się takimi usługami, pozwalając na zagospodarowanie terenu dla celów użytkowych – do najpopularniejszych należą leśny, rolny oraz wodny. Rekultywacji można dokonać również z inną intencją, np. z myślą o wykorzystaniu terenu do celu gospodarczego, kulturowego, przyrodniczego, rekreacyjnego, a nawet mieszkaniowego. Wybudowanie nowego parku rozrywki, aquaparku, mieszkania, kina, hotelu na wcześniej zniszczonych ziemiach… to wszystko jest możliwe właśnie dzięki rekultywacji.

W Polsce znajduje się mnóstwo obiektów, które powstały na zniszczonych i zdegradowanych obszarach – dobry przykład to Jurapark „Krasiejów”. Rekultywacja terenów jest stuprocentowo ekologiczna i ekonomiczna, dlatego decydują się na nią zarówno firmy dbające o środowisko, jak i o swoje finanse.