Bezpieczne nawierzchnie

Certyfikaty bezpieczeństwa nawierzchni gumowych

Kolorowe, elastyczne nawierzchnie placów zabaw na stałe wpisały się w krajobraz polskich parków, szkół i przedszkoli. Choć prawdą jest, że podłoża tego typu są wyjątkowo estetyczne i przyjemne w dotyku, na popularność rozwiązania najmocniej wpływa inna zaleta, a konkretnie bezpieczeństwo, które zapewniają podczas zabawy naszym dzieciom. Jednak czy każda gumowa nawierzchnia daje maluchom odpowiednią ochronę przed groźnymi wypadkami?

Jak działa bezpieczna nawierzchnia?

Bezpieczne nawierzchnie, stosowane najczęściej na placach zabaw, ale także w otoczeniu basenów, przy szpitalach i wszędzie tam, gdzie zachodzi duże ryzyko niebezpiecznego upadku, mają za zadanie amortyzować jego siłę.

„Nie bez powodu bezpieczne nawierzchnie produkowane są z materiałów syntetycznych. Gumowe podłoże jest jednocześnie na tyle stabilne, że nie utrudnia poruszania się po nim i na tyle elastyczne, że zachodzi znacznie mniejsze ryzyko uszkodzenia ciała podczas upadku” – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Flexizone.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że stopień amortyzacji nawierzchni oceniany jest na drodze testów. Aby dane rozwiązanie kwalifikowało się do grupy nawierzchni bezpiecznych, musi spełniać ściśle określone wymogi. O tym, że nawierzchnia pozytywnie przeszła badania, informują nas oficjalne certyfikaty.

Certyfikaty bezpieczeństwa gumowej nawierzchni

W kwestii bezpieczeństwa placów zabaw obowiązują ścisłe przepisy, w tym norma PN-EN 1177. Na administratora takiego obiektu norma nakłada obowiązek przestrzegania ścisłych wytycznych, m.in. odnośnie amortyzacji upadków z wysokości.

Wybierając bezpieczną nawierzchnię na plac zabaw, nie wystarczy upewnić się, że produkt spełnia wymagania europejskiej normy. Bardzo ważnym kryterium jest wartość współczynnika Wysokości Krytycznej Upadku (skrót z ang. HIC, Head Injury Criterion).

Współczynnik HIC informuje nas o tym, czy przy uderzeniu głową o podłoże podczas upadku z danej wysokości, dochodzi do zagrożenia zdrowia. Zatem dobierając nawierzchnię, musimy upewnić się, że kryterium HIC spełnia wymagania dla najwyższych urządzeń (drabinek, zjeżdżalni itd.), znajdujących się na konkretnym placu zabaw.

Na co jeszcze, oprócz certyfikatu HIC oraz unijnej normy PN-EN 1177, trzeba zwrócić uwagę? Oczywiście, na higienę. Bezpieczne nawierzchnie powinny posiadać atest i świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Brak takich poświadczeń powinien być dla inwestora bezwzględną przesłanką do rezygnacji z zakupu. Nawierzchnie, które nie otrzymały atestu PZH, mogą w sposób szkodliwy oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, w związku z czym ich stosowanie jest niedozwolone.