Budowa i sposób działania kamery termowizyjnej

Termowizja polega na wizualnym odwzorowaniu rozkładu promieniowania podczerwonego, czyli ciepła, które jest wytwarzane przez rozmaite przedmioty w naszym otoczeniu. Możliwość zobrazowania tego, co gołym okiem niewidzialne, okazała się przydatna w wielu dziedzinach życia.

Pierwsze urządzenia termowizyjne wykorzystywane były przez wojsko, jednak szybko znalazły swoje miejsce w medycynie, budownictwie, przemyśle czy nawet w ogrodnictwie. Narzędzie służące do bezdotykowego rejestrowania i obrazowania rozkładu temperatur obserwowanego obiektu nazywamy kamerą termowizyjną – wyjaśnia ekspert z firmy EC Test Systems.

Jak działa kamera termowizyjna?

Do pomiarów termowizyjnych wykorzystuje się wspomniane już wcześniej zjawisko promieniowania podczerwonego. Takie promieniowanie emitowane jest przez każdy przedmiot o temperaturze powyżej 0 bezwzględnego, czyli -273,15°C. Intensywność wytwarzanego promieniowania zależy więc od temperatury obserwowanej powierzchni.

Elementy budowy kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna rejestruje emitowane przez ciało promieniowanie podczerwone, a przechodzące przez soczewkę fale skupiane są na detektorze. Wykorzystuje się tu mechanizm podobny do działania aparatu analogowego, gdzie promieniowanie widzialne skupia się na kliszy.

Dzięki współpracy matrycy detektorów ze specjalnym układem odczytu wytwarzany jest sygnał elektryczny, który zmienia się w zależności od intensywności promieniowania. Następnie sygnał elektryczny przetwarzany jest na postać cyfrową, co umożliwia przedstawienie obrazu na wyświetlaczu kamery termowizyjnej – mówi specjalista EC Test Systems.

Jak wykorzystać kamerę termowizyjną?

Jedną z największych możliwości, jaką oferuje technika termowizyjnego pomiaru rozkładu temperatur jest ocena strat ciepła różnych obiektów. Stosując kamerę termograficzną możemy w łatwy i bezpieczny sposób sprawdzić np. jakość izolacji cieplnej na rurociągach, czy prawidłowość rozkładu temperatur w grzejnikach centralnego ogrzewania.