działka budowlana

Budowa domu, a status działki

Postawienie własnego domu to marzenie wielu osób. Zanim jednak przystąpimy do jego realizacji, ważne jest znalezienie odpowiedniego miejsca. Nie wystarczy kupić działki, żeby móc rozpocząć na niej budowę – wcześniej musimy dopełnić licznych formalności. Na początku warto upewnić się, jaki jest status działki, którą kupiliśmy lub dopiero zamierzamy kupić.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZG) to akt prawa gminnego, w którym opisany jest status wszystkim ziem znajdujących się na terenie gminy. Składa się on z części opisowej oraz rysunkowego planu.

– „Plan to najważniejszy załącznik do aktu” – mówi przedstawiciel firmy Inland Bimo Property – Jest on mapą w skali 1:1000, na której wyznaczone są wymiary działek. To z planu możemy dowiedzieć się, jaki jest status działki, którą mamy zamiar kupić.

Jeśli gmina nie ma określonego MPZG, konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. Z dokumentu tego dowiemy się między innymi jaki jest status danej działki, jakie jest jej przeznaczenie (np. budowa domów jednorodzinnych, punktów usługowych), jak są maksymalne rozmiary obiektu, który można na niej wybudować, w jaki sposób działka jest uzbrojona etc.

Działka budowlana a działka rolna

Najprostszym, najmniej skomplikowanym pod względem formalności rozwiązaniem jest kupno działki budowlanej – może ją nabyć każdy i zbudować na niej dowolny obiekt zgodny z przeznaczeniem takiego terenu i w ramach warunków zabudowy. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, że działki tego typu są bardzo drogie. Działkę rolną możemy nabyć znacznie taniej, z drugiej strony jest to obwarowane bardzo wieloma warunkami, które musimy spełnić. Na czym one polegają?

Kto może kupić działkę rolną

Wprowadzone w 2016 roku przepisy stwierdzają, że działkę rolną może nabyć rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która posiada kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 hektarów ziemi, która od przynajmniej od pięciu lat mieszka na terenie gminy, gdzie prowadzi gospodarstwo. Inną grupą nabywców działek rolnych są osoby spokrewnione z rolnikiem – dzieci, rodzeństwo, rodzice – nawet w sytuacji, jeśli same nie zajmują się rolnictwem. Co jeśli nie jesteśmy rolnikami, a mimo to chcemy nabyć działkę rolniczą? Wtedy mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich zakłada, że posiadamy kwalifikacje rolnicze i zobowiązujemy się do prowadzenie działalności rolniczej i zamieszkania na danym terenie przez co najmniej 5 lat. Wtedy możemy wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o pozwolenie na zakup działki. W drugiej sytuacji dotychczasowy posiadacz działki występuje do ANR o zgodę na sprzedaż działki osobie nie będącej rolnikiem – warunkiem jest przedstawienie dowodu, że nie udało mu się znaleźć kupca-rolnika. Jeśli ANR wyda zgodę, wówczas zbywca może sprzedać nam swoją działkę.