Bitwa pod Grunwaldem

Bitwy pod Grunwaldem i wydarzenia z nią powiązane

Bitwa pod Grunwaldem była największym konfliktem średniowiecznej Europy, w którym starły się dwie cywilizacje budowane w oparciu o chrześcijaństwo. Słowiańskie umiłowanie wolności, zostało zmuszone do stawienia czoła germańskiemu imperializmowi. Początki sporu sięgają roku 1225, kiedy to Konrad Mazowiecki wraz z innymi Piastami sprowadził do Polski Krzyżaków. Przez kolejne wieki Zakon Krzyżacki, marzył o stworzeniu Państwa w Europie Wschodniej, tak ogromnego iż miało ono przyćmiewać blask dawnego Imperium Rzymskiego. Zapędy te dało się powstrzymać na jakiś czas dwukrotnie. Za pierwszym razem 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem, a następnie w roku 1525 kiedy to maska Zakonu opadła i z katolików stali się protestantami.

Bitwa pod Grunwaldem przez współczesnych była nazwaną „wielką”. Z całych Niemiec przybywały posiłki Zakonowi, a po naszej stronie walczyły też posiłki czeskie pod sławnym wodzem Janem Żiżką. Wojska Koronna i Litewskie zwycięstwo zawdzięczają nie tylko roztropności króla Władysława Jagiełły, ale również wodza w owej bitwie Zyndrama z Maszkowic – miecznika krakowskiego. W wyniki bitwy śmierć poniósł Wielki Mistrz Krzyżacki Urlich von Jungingen, a w polskie ręce dostały się 52 chorągwie krzyżackie. W pewnym momencie bitwy również król Polski był zagrożony, a swoje ocalenie zawdzięcza Zbigniewowi z Oleśnicy. Feliks Koneczny tak podsumowuje bitwę w swoim dziele „Święci w dziejach Narodu Polskiego”. „Miało zwycięstwo grunwaldzkie ogromne znaczenie moralne przez to, iż pokazało, że można zwyciężyć Krzyżaków, którzy dotychczas uchodzili za niezwyciężonych. Bitwa ta stanowiła przesilenie. Od tego czasu Zakon słabł coraz bardziej, wpływy niemieckie cofały się, a przewodnim państwem Europy wschodniej stawała się Polska połączona z Litwą.

Niestety Bitwa pod Grunwaldem nie trwała jeden dzień, ciągnęła się przez kolejne lata, a to za sprawą Zakonu, który rzucał oszczerstwa względem Korony Polskiej. Rozpoczęła się wojna współcześnie zwana „informacyjną”. Kres i czasowy spokój udaje się osiągnąć po Soborze w Konstancji, który rozpoczął się 29 stycznia 1415 roku. Jednym z dwóch tematów poruszanych na soborze była sprawa „wojny polsko-krzyżackiej”. Ogromną pracę na rzecz wolności religijnej wykonał Paweł Brudzewski rektor Uniwersytetu Krakowskiego. Jechał tam z dwoma książkami swojego autorstwa o „granicach władzy papieskiej i cesarskiej względem niewiernych” i drugą specjalną o „wojnach Polaków z Krzyżakami”. Przekonywał również, że ziemia pogańska należy do pogan i nikt nie ma prawa nawracać ich siłą. Najlepszym przykładem była Żmudź, która dopiero w dwa lata po oswobodzeniu przez Polaków i Litwinów z rąk Krzyżackich przyjmuje chrzest, a staje się to w roku 1413. W 1416 sobór odsyła delegację na Żmudź aby potwierdzić prawdziwość doniesień o pokojowym nawróceniu, miejscowej ludności. Komisja po naocznym przekonaniu się o rozwoju chrześcijaństwa na Żmudzi, zaleca Soborowi nałożenie nagany dla Zakonu i przyznaje słuszność Koronie Polskiej. „Spór Grunwaldzki” trwał nadal zakon podejmował kolejne wyprawy, które miały na celu odebranie Polsce Żmudzi. Władysław Jagiełło nie dożywa końca tej wyczerpującej batalii. Zmarł dnia 1 czerwca 1434 r. dożywszy 82 lat. Wojna trwała dalej, zakończona zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, odniesionym 1 września 1435 r. pod Wiłkomierzem na Żmudzi, tak świetnym, iż współcześni nazywali tę bitwę drugim Grunwaldem.

Jak ważnym wydarzeniem w dziejach chrześcijańskiej Europy była Polska victoria pod Grunwaldem. Może świadczyć fakt, że w czasie II Wojny Światowej Niemcy za wskazanie miejsca ukrycia obrazu Jana Matejko – Bitwa pod Grunwaldem – oferowali 10 milionów marek. Dopiero po odebraniu fałszywego komunikatu, że obraz został przetransportowany do Londynu zaprzestali poszukiwań. Prawdziwym bohaterem narodowym okazał się Franciszek Galera, który w 1939 roku pełnił funkcję kierownika lubelskich Taborów Miejskich. Oprócz Bitwy pod Grunwaldem Franciszek Galera podjął się również ukrycia obrazu „Kazanie Skargi”. Obydwa obrazy łącznie ważyły prawie tonę a po zwinięciu miały długość 1,5 metra. Biorąc pod uwagę ówczesną sytuacje operacja ta była niezwykle trudna. Za swoje zasługi 15 czerwca 2015 roku Franciszek Galera został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W historii świata istnieje ciąg przyczynowo-skutkowy. Bitwa pod Grunwaldem była wydarzeniem, która przez kolejne wieki wpływała na kształtowanie światopoglądu na temat wiary, moralności i polityki.