Bezdech senny

Bezdech senny. Co warto o nim wiedzieć?

Bezdech senny ma różnorodne przyczyny. W zależności od rodzaju bezdechu wdraża się odpowiednie leczenie. Jak wygląda diagnostyka bezdechu? Co należy wiedzieć o tej dolegliwości?

Rodzaje bezdechu sennego

Lekarze wyróżniają trzy rodzaje bezdechu sennego: obturacyjny, centralny i mieszany. Czym się różnią?

Obturacyjny bezdech senny (OBS) występuje wówczas, gdy złapanie oddechu jest niemożliwe z powodu ograniczonej drożności dróg oddechowych. Przeszkodą w przepływie powietrza może być np. otyłość, cofnięta żuchwa, wiotkie mięśnie gardła, przerost języka i migdałków podniebiennych oraz podniebienia miękkiego i języczka.

Centralny bezdech senny (CSA) występuje z kolei wtedy, gdy mózg nie wysyła sygnału do mięśni, by wziąć oddech. Podłożem schorzenia mogą być choroby występuje zazwyczaj w przebiegu niewydolności serca lub w chorobach układu nerwowego. Mieszany bezdech zawiera elementy bezdechu centralnego i obturacyjnego.

Diagnostyka bezdechu sennego

Jeśli chodzi o bezdech diagnostyka bywa utrudniona. Powodem tego jest fakt, że objawy – takie jak głośne, nieregularne chrapanie, uczucie senności za dnia i problemy z koncentracją – często są bagatelizowane. Co więcej, okazuje się, że co piąta osoba cierpiąca na bezdech w ogóle nie odczuwa żadnych symptomów.

Jak więc wykryć bezdech? By zdiagnozować lub wykluczyć schorzenie wykonuje się badanie snu jakim jest polisomnografia. Badanie polisomnograficzne trwa całą noc i polega na monitorowaniu takich parametrów jak zawartość tlenu we krwi, tętno, wystąpienie chrapania czy przepływ powietrza przez nos. Często wykonuje się także badania EEG i EOG, które sprawdzają, czy pacjent śpi i w jakiej znajduje się fazie snu. Diagnozę choroby umożliwia wskaźnik bezdechu – AHI (Apnea/Hypopnea Index), który określa średnią ilość bezdechów trwających dłużej niż 10 sekund w ciągu jednej godziny snu.

Leczenie bezdechu

Po stwierdzeniu bezdechu wdraża się odpowiednie leczenie, które jest uzależnione od rodzaju dolegliwości. Choć nieraz stosuje się leczenie ortodontyczne lub operacyjne, w zdecydowanej większości przypadków zastosowanie znajdują specjalne urządzenia zapobiegające powstawaniu niedrożności dróg oddechowych i – w rezultacie – likwidujące bezdech. Dzięki urządzeniom – aparatom CPAP – do dróg oddechowych wprowadzane jest powietrze pod odpowiednim ciśnieniem. Urządzenia do leczeni bezdechu możesz znaleźć tutaj. Ponadto, by zmniejszyć objawy bezdechu należy dbać o prawidłową masę ciała, unikać palenia papierosów i spożywania alkoholu. Istotne jest także to, by prowadzić aktywny tryb życia.